איך הצבא מתייחס להטרדות מיניות

| 02/08/2018 | הטרדות מיניות בצה”ל ועבירות מין בצבא, נוסף לאחרונה

המערכת הצבאית מתייחסת בחומרה רבה לכל סוגי הטרדות מיניות, והיא פועלת בכל דרך אפשרית על מנת למגר את תופעת ההטרדות המיניות בקרב משרתי הצבא. בפקודת מטכ"ל– איסור פגיעה על רקע מיני, מופיעה רשימה של כל סוגי העבירות על רקע מיני בגינן מבצע/ת העבירה עלול/ה לעמוד לדין פלילי ו/או דין משמעתי. עבירות אלו מתבססות על העבירות המופיעות בחוק למניעת הטרדה מינית (תשנ"ח 1998)  

מהי הטרדה מינית בצבא?

  בכל הנוגע לנושא ההטרדות המיניות, הצבא אימץ את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית בצבא הקובע כי הטרדה מינית הינה עבירת פלילית המהווה פגיעה בכבוד האדם, חירותו, פרטיותו וזכותו לשוויון. בחוק זה מוגדרים מספר סוגי התנהגויות המסווגות כהטרדות מיניות, כאשר בין יתר סוגי הטרדות מיניות המוגדרות בחוק ניתן למצוא: סחיטה באיומים בעלת אופי מיני ו/או על רקע מיני, מעשה מגונה, אמירות מבזות, משפילות ופוגעניות בעלות אופי מיני ו/או על רקע מיני, ניצול יחסי מרות בין מפקדים לפקודים, התנכלויות על רקע מיני, הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני והתנהגויות נוספות העלולות להתפרש כסוג של הטרדה מינית.  

הטרדות מיניות בצה"ל - דרכי הטיפול בהן במערכת הצבאית

  נושא ההטרדות המיניות בצבא מצוי בתחום אחריותה הישירה של יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, כאשר ההנחיות המוסדרות במערכת הצבאית בכל הנוגע לאופן הטיפול בחייל/ת המדווח/ת על פגיעה נגדו/ה על רקע מיני כוללות בין היתר: טיפול מיידי בתלונה ובירור מקיף של נסיבותיה ללא דיחוי, מתן סיוע רפואי ו/או נפשי ומתן ייעוץ והדרכה בכל הנוגע לדרכי הפעולה העומדות לרשות החייל/ת המדווח/ת על סוגי הטרדות מיניות כאלו ואחרים כנגדו/ה.   זכויותיהם של נפגעי הטרדות מיניות בצה"ל נפגעי עבירות מין בצבא, לרבות, חיילים אשר חוו סוגי הטרדות מיניות במהלך שירותם הצבאי, רשאים להגיש תביעת פיצויים נזיקית כנגד התוקף/ת או כנגד המטריד/ה. בנוסף, החוק הצבאי קובע כי חיילים אשר חוו סוג של הטרדה מינית במהלך שירותם הצבאי זכאים להגיש תביעה כנגד אגף השיקום במשרד הביטחון להכרתם כנכי צה"ל וזאת במקרים בהם ההטרדה ו/או הפגיעה המינית אותה הם חוו הובילה לפגיעה פיזית ו/או נפשית. לבירור פרטים מלאים בנוגע לזכויותיהם של נפגעי הטרדות מיניות בצבא אנו ממליצים לכם להיוועץ עם עורך דין צבאי בתל אביב העוסק ומתמחה בדין הצבאי בכלל ובתחום העבירות המיניות בצבא, בפרט.  

השארת תגובה

Leave a Message