הטרדה מינית בצבא – מהי ואיך מתמודדים עימה

| 25/06/2012 | הטרדות מיניות בצה”ל ועבירות מין בצבא

מהי הטרדה מינית?

צה"ל, בדומה לכל גוף ו/או רשות מרשויות המדינה מחויב ליישם את הוראות החוק ביחס למניעת הטרדה מינית בצבא ביחס לחיילים המשרתים בו. חשוב לזכור, כי הטיפול בנושא ההטרדות המיניות בצה"ל אינו שונה מן הטיפול בנושא הטרדות מיניות בכל מקום אחר בישראל, בין אם במשרדי הממשלה ובין אם במגזר הפרטי.

חשוב לציין כי בשונה מחוקים פליליים אחרים, צה"ל לא חוקק ולא שינה את הוראות החוק הכלליות המחייבות כל אזרח במדינה, אף אם אינו משרת בצה"ל. החוק הרלוונטי בנושא זה הוא החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1988 (להלן: "החוק"), אשר קובע מהי עבירה של הטרדה מינית וכן קובע שורה של מעשים ו/או אמירות מילוליות המהווים עבירה על פי החוק. החוק הנ"ל חוקק בחודש מרץ 1998 ונכנס לתוקף בחודש ספטמבר 1998. מאז ועד היום, עבר החוק 7 תיקונים, אשר נועדו להתאימו למציאות הקיימת בישראל ולהשוות בינו ובין חוקים אחרים הקיימים בנמצא.

באופן כללי, החוק קובע כי הטרדה מינית יכולה להיות גם כל מקרה של סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני; גם מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין; גם הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות; גם התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד בעל פה או במעשה כי הוא אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות וגם התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

החוק קובע כי עונשו של מי שמטריד מינית – שנתיים מאסר.

בנוסף, החוק קובע גם עבירה של "התנכלות" לאדם, שכוונתה היא כאשר מתרחשת פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית. במקרה זה, החוק קובע על עבירה של התנכלות עונש מאסר של שלוש שנים.

הטרדה מינית בצבא

בשנים האחרונות עדים אנו לעשרות ואף מאות מקרים שבהם מועמדים לדין פלילי חיילים ו/או אנשי קבע בגין ביצוע עבירות על פי חוק למניעת הטרדה מינית. צה"ל חרט על דגלו להילחם בתופעת ההטרדות המיניות במסגרתו, והדבר מקבל ביטוי במאות חקירות מצ"ח שהתנהלו ומתנהלות בגין עבירות אלה.

חשוב לשים לב, כי נוכח הייחוד של השירות הצבאי, ובין היתר פער הגילאים והדרגות בין המפקד והפקוד (*זכר ונקבה כאחד), וכן לאור העובדה כי השירות בצה"ל הינו שירות חובה ולא ניתן לבחור האם להיות במחיצתו של אדם ו/או מפקד כזה או אחר (בשונה מהמצב בשוק העבודה למשל, שם יכול אדם להתפטר ממקום עבודתו) – נוצרים מצבים רבים בהם מתרחשות עבירות של הטרדה מינית, בין אם באופן מילולי (התייחסויות מבזות או בעלות אופי מיני) ובין אם במעשים מיניים ממש (נגיעות בעלות רמיזה מינית וכיוצ"ב).

בשנים האחרונות, נתקל משרדנו בעשרות תיקים פליליים אשר במסגרתם הורשעו ונענשו מפקדים וחיילים בגין עבירות של הטרדה מינית בצבא. כך לשם הדוגמא, מפקד אשר מתבטא כלפי חיילת המצויה תחת פיקודו בביטוי כגון "המכנס הצבאי יושב עלייך יפה" או "מה את עושה עם חבר שלך כשאת לא בצבא ?" ו/או כל ביטוי הנוגע למיניותה של החיילת, אף אם במרומז בלבד – דינו להרשעה פלילית בגין עבירה של הטרדה מינית. ככלל, אדם המורשע במסגרת הצה"לית בעבירה שכזו, צפוי לעונש מאסר בפועל, להורדה מכל דרגותיו ולשחרור מיידי משירות, אף אם מדובר במשרת קבע. לפיכך, שומה על משרתי צה"ל להיזהר מנקיטה בביטויים מיניים אשר יש בהם כדי לפגוע ו/או להתייחס למיניותו של אדם.

יש להבהיר, כי נושא ההטרדות המיניות בצה"ל אינו נוגע דווקא להטרדה מצד חייל או קצין כלפי חיילת אלא אף למקרים רבים בהם חיילים מטרידים חיילים אחרים ו/או מקרה בו חיילות מטרידות חיילות בנות אותו המין. צה"ל אינו עורך כל אבחנה בנושא זה ואין זה משנה מהו מינו של המטריד. בעת האחרונה נתקל משרדנו במקרים רבים בהם חיילים הטרידו את חבריהם לנשק, על רקע מיני.

מה עושים במקרה של הטרדות מיניות במהלך השירות הצבאי?

מקום בו מתרחשת פגיעה על רקע מיני במסגרת צה"לית, מחייב ככלל, הגשת תלונה באופן מיידי ו/או קרוב ככל האפשר למועד ההטרדה. בהקשר זה, המוטרד יכול להתלונן בפני מפקדיו (בהנחה שהמפקד אינו המטריד עצמו) ו/או בפני גורמי כ"א ביחידה, ו/או בפני נציגת יוהל"ן ביחידה ו/או ישירות במצ"ח. חשוב להדגיש, כי כל תלונה אשר מוגשת שלא בפני גורמי מצ"ח מהווה חלק מחומר החקירה בתיק הפלילי, ולפיכך יש להתייחס לתלונה הראשונית, אף אם נאמרת לחבר ביחידה או לגורם שאינו מצ"ח – כאל תלונה רישמית אשר ייעשה בה שימוש במסגרת ההליכים המשפטיים, היה ויתקיימו.

* הבהרה – האמור במאמר זה בנושא הטרדה מינית בצבא בלשון זכר, מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

השארת תגובה

Leave a Message