השתמטות מצה”ל – כל מה שרצית לדעת על השתמטות מהצבא

| 30/01/2017 | החובה לשרת, סרבנות, נוסף לאחרונה

השתמטות מצהל מהי?

  מהן ההשלכות של השתמטות מצהל   השתמטות מצהל הינה בעצם כינוי לאחת מענפי עבירות ההיעדרות מן השירות הקיימות בחוק השיפוט הצבאי. רבים טועים לחשוב כי עבירת ההשתמטות מצהל הינה עבירה שונה מהעבירות ההיעדרות מן השירות הקיימות בחוק אולם הדבר אינו כך. ההבדל היחיד בין "משתמט" מצהל שביצע עבירת השתמטות מהצבא לבין נעדר מן השירות או עריק "רגיל" הינו בעצם העובדה שמבצע עבירת השתמטות מצהל הינו חייל שמעולם לא הגיע ללשכת הגיוס ביום גיוסו. זאת, להבדיל מהעריק ה"רגיל" אשר התחיל את שירותו ורק לאחר מכן החל לבצע את עבירת ההיעדרות מן השירות.  

מתי מגישים כתב אישום במקרי השתמטות מצהל?

  על פי מדיניות התביעה הצבאית הראשית, קו פרשת המים לפיו מתקבלת ההחלטה בדבר הגשת כתב אישום בגין עבירת היעדרות מן השירות בעניינם של משתמטים שונה מהותית מהקו שסומן לגבי חיילים המבצעים עבירות היעדרות "רגילות". בעוד הנעדר ה"רגיל" יועמד לדין פלילי בבית הדין הצבאי לאחר היעדרות משירות ארוכה מ-75 ימים הרי שחייל שביצע השתמטות מצה"ל, זאת אומרת, מעולם לא הגיע ללשכת הגיוס ביום הגיוס שלו ואף לא לאחר מכן, יהיה חשוף להגשת כתב אישום פלילי רק לאחר היעדרות של למעלה משנה.  

אילו סוגי עבירות מייחסים למשתמטים?

  גם בעת בחירת סוג העבירה המיוחס לחייל שביצע השתמטות מצהל שונה המצב בין מי שביצע עבירת היעדרות מן השירות "רגילה" לבין מי שביצע עבירת השתמטות מהצבא. כידוע, כאשר עבירת ההיעדרות מן השירות הינה לתקופה ארוכה, למעלה משלוש שנים, תשקול הפרקליטות להגיש כתב אישום בגין עבירת "עריקה" שינה עבירה מסוג פשע. אצל משתמטים לעומת זאת, התקופה שבגינה תישקל העדפת עבירת "עריקה" לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי על פני עבירת "היעדרות מן השירות" לפי סעיף 94 לחוק השיפוע הצבאי, הקלה יותר, עומדת על חמש שנים.  

מה הן רמות הענישה?

  גם מבחינת רמות הענישה, כמובן, התוצאות שונות. בתי הדין הצבאיים והפרקליטות הצבאית מייחסים משקל רב לעצם העובדה שהחייל המשתמט משירות צבאי טרם הפנים את המשמעת הצבאית ואת חומרת העבירה שהוא מבצע לעומת החייל הנעדר מן השירות ועל כן רמות הענישה במקרים של תקופות דומות לא יהיו זהות אלא קלות הרבה יותר לטובת המשתמטים שביצעו עבירת השתמטות מהצבא. לעיון בפסקי דין בעבירות של היעדרות מן השירות לחצו כאן  

השארת תגובה

Leave a Message