ועדת סמים – קיראו כל מה שצריך לדעת

| 15/09/2016 | מאמרים בנושא עבירות סמים בצבא, נוסף לאחרונה, סמים פסיקה

חשוב לדעת כי בצה"ל פועלת ועדת סמים צה"לית אשר מחוייבת לזמן אליה כל חייל בשירות סדיר או מילואים אשר הועמד לדין בגין עבירת סמים (כולל עבירה של אי מסירת שתן ) על מנת לדון בנושא הרשעתו בעבירות סמים והשלכות ההרשעה על המשך שירותו של החייל בצה"ל.


נוכח חשיבות העניין, והשפעות הוועדה על גורלם של מאות חיילים מדי שנה, מצאנו לנכון לכתוב מאמר זה המפרט את פעילות וועדת  הסמים הצה"לית, את סמכויותיה, נהליה ותוצאותיה. היה והנך נזקק/ת למידע נוסף ו/או לקבלת ייעוץ פרטני וייצוג בפני ועדת סמים צה"לית הנך מוזמן/נת ליצור קשר עם משרדנו בטלפון: 03-5288580.


סמכות ועדת סמים צה"לית


ועדת סמים צה"לית מוסמכת לקבוע אחת מהחלופות הבאות:


א. להורות על המשך שירותו של החייל ביחידתו והשלמת שירותו התקין על פי החוק


ב. להורות על המשך שירותו של החייל ביחידה אחרת (שינוי שיבוצו ו/או הרחקתו מתפקידו הקודם)


ג. מתן פטור משירות בעילה של "אי התאמה – סמים".


ד. פסילת מקצועו של החייל עקב הרשעתו בסמים (לדוגמא – פסילת תפקיד נהג, לוחם, בוחן תחמושת וכו')


מתי מתכנסת וועדת סמים צה"לית ?


וועדת סמים צה"לית מתכנסת מדי חודש בחודשו, אם כי לעיתים מועדי כינוסה משתנים בהתאם לשינויים בלוחות זמנים, חגים


וכיוצ"ב.


על הוועדה לזמן אליה כל חייל בשירות סדיר או מילואים שהורשע בבית דין צבאי או בדין משמעתי בכל אחת מעבירות הסמים הקיימות (שימוש בסמים קלים, החזקת סמים קלים, שימוש בסם קשה, סירוב למסור דגימת שתן, החזקת כלים המשמשים לצריכת  סמים וכיוצ"ב). חשוב לדעת שגם הרשעה בדין משמעתי (לא בבית דין צבאי פלילי) גם היא מחייבת הבאת החייל בפני הוועדה לצורך המשך דיון בעניינו.


המסמכים שעומדים בפני הוועדה בטרם החלטתה ביחס לחייל


על מזכיר הוועדה להכין תיק לכל חייל וחייל העתיד להופיע בפני ועדת הסמים הצה"לית. בתיק הנ"ל יימצאו תדפיסו האישי של החייל, דוח סיכום ממצאי החקירה במצ"ח, כל החומר המשפטי בעניינו (חוות דעת פרקליט צבאי, פסק הדין בבית הדין הצבאי, פסק הדין המשמעתי וכו'), חוות דעת מפקד ישיר של החייל, טופס רישום פלילי.


כמו כן, על הוועדה לזמן את החייל אליה, בליווי מפקדו הישיר, ולאפשר לחייל לטעון בפני הוועדה ביחס להרשעתו, למסלול שירותו ובעיקר לעמדתו ביחס להמשך שירות צבאי לאחר ההרשעה.


הפרקטיקה הנוהגת (מתי הוועדה לא מזמנת חייל על אף הרשעה)


על אף החובה לזמן ולדון בכל חייל שהורשע בעבירת סמים, הרי שבפועל, משך עשרות בשנים קיימת פרקטיקה ולפיה בעבירות סמים "קלות" לא מוזמנים חיילים לדיון בפני ועדת סמים צה"לית, ולאחר הרשעתם הם ממשיכים בשירות צבאי תקין, ללא מפריע.  מסתבר, כי במקרים הבאים, הוועדה לא דנה, על אף חובתה לדון על פי החוק:


א. מקרים של הרשעה בשימוש חד פעמי בסם קל (קנאביס) בנסיבות אזרחיות (לא בכוננות או בבסיס צבאי).


ב. הרשעה בדין משמעתי בעבירת סמים או בסירוב למסור שתן


ג. החייל נדון בבית משפט אזרחי והוחלט על מנגנון "אי הרשעה" בעניינו


ד. הוועדה אינה דנה במי שנקבע להם פרופיל 21 או 24 זמני.


זכות הטיעון מצד החייל, מפקדו הישיר ועורך דין מטעמו של החייל


חשוב לדעת כי לוועדה סמכות לקבוע החלטות מרחיקות לכת ביחס לחייל שעומד בפניה. הוועדה יכולה לגרום לפיטוריו של החייל משירות צבאי, הדחתו מקורס יוקרתי או תפקיד לחימה, שינוי שיבוצו, והגרוע מכל – שחרורו בניגוד לרצונו משירות צבאי בגין אי התאמה בשל עבירות סמים. כמובן שפטור כאמור עלול לפגוע בהמשך חייו של החייל ועל כן חשיבות רבה להתנהלותו מול הוועדה.


לחייל זכות להשמיע דבריו, להגיש מסמכים ואף להצטייד בעורך דין בעל רקע במשפט צבאי אשר יכול לטעון לטובתו במסגרת הוועדה. יש לציין, כי מומלץ לבחור בעורך דין העוסק בדין הצבאי, בעל ניסיון בהופעה בפני וועדות סמים צה"ליות ומי שבקיא ברזי המשפט הצבאי ובתקדימים בעניין זה.


כמה זמן לאחר הרשעה בסמים מתקיימת וועדת סמים ?


החוק קובע כי על הוועדה לזמן חייל בתוך 30 ימים מאז הפך פסק הדין בעניינו של חייל לחלוט (על פי החוק הצבאי מדובר ב- 15 יום לאחר ההרשעה בבית הדין). ללא כל חשיבות למקום הימצאו של החייל, בין אם הוא מצוי עדיין בכלא בעת ריצוי עונשו לאחר הרשעה ובין אם הוחזר כבר ליחידה.


 class= חייל נאזק על ידי חוקרי מצח


קריטריונים מחייבים למתן פטור עקב אי התאמה (סמים)


הוועדה מחוייבת לשקול מתן פטור משירות (אף אם החייל מבקש להמשיך ולשרת בצה"ל) מקום בו החייל הורשע בעבירות כדלקמן:


א. החייל הורשע בעבירות של סחר, הספקת סם, עסקה בסם או תיווך בסמים, או בהדחת קטין לשימוש בסם.


ב. החייל הורשע בחמישה (5) שימושים בסם מסוג מסוג קנאביס או בדין שימוש בודד בסם קשה.


ג החייל הורשע בעבירה של החזקת סם קשה.


ד. החייל הובא בעבר בפני וועדת סמים צה"לית.


זכות ערעור על החלטת הוועדה


לחייל קיימת זכות ערעור על החלטות הוועדה רק במקרה שבו החליטה הוועדה על מתן פטור משירות צבאי. במקרה שכזה, לחייל זכות ערעור בתוך שבעה (7) ימים מאז קיבל לידיו את החלטת הוועדה. הערעור יוגש בכתב לידי רח"ט תומכ"א או ראש אכ"א (באם מדובר בקצין).


הערה חשובה: 


משרדנו עוסק שנים רבות בדין הצבאי ובעל היכרות עמוקה בייצוג חיילים וקצינים לאחר הרשעה בפני ועדות סמים צה"ליות. בדרך כלל נוהג החייל ו/או משפחתו לזלזל בנושא זה ולהתמקד בייצוג המשפטי בשלב המשפט בבית הדין הצבאי. ואולם, יש חשיבות מכרעת לצפות קיומה של ועדת סמים צה"לית כבר בשלב המשפט וההרשעה (בעיקר מקום בו נגזר עונש במסגרת הסדר טיעון בין ההגנה לתביעה) ועל כן מומלץ לשקול ייצוג משפטי בנושא ועדת סמים צה"לית מוקדם ככל הניתן.


למידע נוסף, ייעוץ פרטני וקבלת חוות דעת מקצועית מעורך דין צבאי, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 03-5288580 או בנייד 050-5531062 (עו"ד עידן פסח) ו/או בנייד 052-4445559 (עו"ד בנימין קוזניץ).


בהצלחה.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים