חזרה מפרופיל 24

| 22/02/2015 | זכויות אנשי הקבע, החובה לשרת, סרבנות, חובות וזכויות חיילים, זכויות פרט ותנאי שירות (חובה)

רבים טועים לחשוב כי התקופה שבמהלכה מותאם לחייל פרופיל 24 נמנית עם תקופת שירותו ואין הוא נדרש להחזירה כאשר הוא מוחזר לשירות.

 

הוראת קבע אכ"א המגדירה את נוהל טיפול בחיילים שנקבע להם פרופיל 24, קובעת את דרכי הטיפול בחיילים שנקבע להם פרופיל  21 לאחר החלטה על שינוי הפרופיל שלהם לפרופיל כשיר.

 

אכן, לגבי חוגרים "רגילים"  ההוראה קובעת כי תקופת אי כשרות הזמנית תופחת מתקופת שירות החובה וזאת כל עוד החייל משתף פעולה – מתייצב כשקוראים לו ומעביר מסמכים רפואיים כשנדרש.

 

לעומת זאת, המצב שונה אצל קצינים וחוגרים בעלי התחייבות מוקדמת לשירות קבע.

 

אצל אלה, לא תימנה תקופת הפרופיל הזמני לצורך חישוב תקופת השירות.

 

משרדנו נתקל לאחרונה בקצינים וחוגרים בעלי התחייבות מוקדמת לשירות קבע אשר קיבלו, עם שינוי הפרופיל הקבוע שלהם לפרופיל 24 זמני, את אותו דף הסבר שמקבלים חיילים "רגילים" שנקבעה להם תקופת אי כשרות אירעית.

 

לפי אותו דף,  אם רק ישתפו פעולה, יעבירו מסמכים רפואיים ויתייצבו כשיידרשו, תופחת תקופת אי הכשרות האירעית ממשך השירות לו הם מחויבים על פי דין. כאמור, המסמך הזה מטעה ומנוגד להוראות אכ"א.

 

על פי ההוראות, בסמכותם של מפקד מיט"ב – לגבי חוגרים ושל רמ"ח הסגל – לגבי קצינים, להחליט לפי נסיבות המקרה, להפחית מתקופת שירות החובה אותה חייב החייל לשרת. הסמכות הזו אינה מופעלת באופן אוטומטי ועל מנת שהגורמים המתאימים יישמו אותה יש לפנות אליהם בבקשה מנומקת.

 

שימו לב!

 

 *קרדיט תמונת הפוסט דובר צה"ל. מתוך אתר פיקיוויקי.

 

השארת תגובה

Leave a Message