בדיקות סמים בצבא – בדיקות שתן

| 28/06/2012 | עבירות סמים בצבא

מדי יום ביומו נשלחים חוקרי מצ"ח ליטול דגימות שתן מעשרות ולעיתים אף מאות חיילים המשרתים בצה"ל. מדובר בבדיקה השכיחה ביותר שמצ"ח מבצעת לחיילים, כחלק מפעילות מצ"ח השוטפת. באופן כללי, ניתן לחלק את נושא בדיקות השתן בצבא ל- 2 סוגים.

בדיקת שתן כפעולת מנע

הסוג הראשון נקרא פעולת מנע ומדובר בהליך הרתעתי שצה"ל עורך ביחידות השונות. פעולת מנע היא הליך שבו חוקרי מצ"ח מגיעים לבסיס מסוים, בדרך כלל תוך תיאום עם מפקדי הבסיס, ומבקשים מכלל החיילים להתקבץ בחדר או אולם מסוים ואז מבקשים מן החיילים למסור דגימות שתן באופן אקראי. בחלק מן המקרים חוקרי מצ"ח מוסיפים נופך של חומרה בצורת צעקות על החיילים ומניעת יציאת החיילים מן החדר בו קובצו וזאת על מנת ליצור לחץ אצל הנבדקים. מדובר בפעולות שאינן חוקיות, אך ניסיוננו מלמד כי מבוצעות על ידי חוקרי מצ"ח כחלק מהליך ההפחדה. בעבר, פנינו לקצין משטרה צבאית ראשית בבקשה כי יורה לחוקרי מצ"ח לחדול מפעולות אלה במהלך ביצוע פעולות מנע ביחידות. מן הראוי להבהיר, כי בפעולת מנע אין חוקרי מצ"ח חושדים בחייל כזה או אחר ביחידה ולרוב הם כלל אינם מכירים את החיילים מהם נדרשות דגימות השתן. אי לכך – אין כל חובה למסור דגימת שתן במהלך פעולת מנע !!! החייל אשר נדרש למסור דגימה יכול להסתפק בסירוב ללא כל צורך להסביר את סירובו לחוקרים. לא ניתן לשפוט ו/או להעניש את החייל המסרב לבדיקת שתן בצבא בפעולת מנע ללא יוצא מן הכלל. יחד עם זאת, חשוב להבהיר כי סירוב של החייל למסור דגימה בפעולת מנע יכול לבסס חשד מסוים כנגדו אצל חוקרי מצ"ח. לרוב, כאשר אין לחשד הנ"ל חיזוק נוסף (כגון מידע מודיעיני כנגד החייל ו/או מציאת כלים או שאריות סם בחדרו או על בגדיו) – לא ניתן אף לעכב או לעצור את החייל לחקירה במצ"ח ובכך למעשה מסתיימת פעולת המנע כלפי החייל.

בדיקת שתן במהלך חקירה לבדיקת סמים

הסוג השני, הוא דרישת חוקרי מצ"ח למסור דגימת שתן במהלך חקירה. כאשר חייל נדרש למסור דגימת שתן במהלך חקירה הנוגעת אליו באופן אישי (להבדיל מפעולת מנע שנערכת ביחידה כלפי מספר רב של חיילים באופן אקראי) – אזי אין לו זכות שלא למסור דגימת שתן ללא הצדק סביר. בשונה מפעולת מנע, כאשר נערכת חקירה כלפי חייל החשוד בשימוש בסמים מסוכנים במהלך שירותו הצבאי, יש סמכות לחוקרי מצ"ח לדרוש ממנו למסור דגימת שתן כחלק מהליכי החקירה.

במקרה זה חובה על החייל למסור דגימת שתן, לשם בדיקה וגילוי שימוש בסמים במהלך שירותו הצבאי. מקום בו חייל מסרב למסור דגימת שתן בחקירה, יכולים חוקרי מצ"ח לפנות לקצין שיפוט בחיל המשטרה הצבאית (קש"ב – קצין שיפוט בכיר) ולבקש כי יחתום על צו קש"ב המחייב את החייל למסור שתן בחקירה. כאשר מוצא כנגד נחקר צו קש"ב – חובה עליו למסור דגימת שתן. אם החייל מסרב לעשות כן – הוא עובר עבירה מסוג "סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים", לפי סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי, שעונשה עד שנתיים מאסר בפועל.

מן הראוי לציין, כי עד לחודש ספטמבר 2011 עבירה של סירוב להיבדק, לפי סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי – סווגה כעבירה שאינה גוררת אחריה רישום פלילי כלל. זאת אומרת, במקרים רבים בהם חיילים השתמשו בסם מסוכן ונדרשו למסור דגימת שתן במסגרת חקירת מצ"ח – הם לרוב העדיפו לסרב למסור שתן, מתוך ההנחה כי לכל היותר יורשעו בעבירת סירוב להיבדק שאינה גוררת רישום פלילי, וזאת לעומת הודאה בשימוש בסם, אשר גוררת רישום פלילי של עבירת שימוש על פי פקודת הסמים המסוכנים

. מאז חודש ספטמבר 2011 – ובעקבות תיקון חוק השיפוט הצבאי – אין יותר יתרון לסירוב למסירת דגימת שתן, וזאת מן הטעם כי עבירת הסירוב גוררת רישום פלילי על פי החוק דהיום. בכל מקרה, נוכח ניסיוננו הרב בתחום, נמליץ לכלל הנחקרים ו/או החיילים אשר נדרשים למסור שתן במהלך שירותם הצבאי, בין אם בפעולת מנע ובין אם במסגרת חקירת מצ"ח, להקדים ולהתייעץ עם עורך דין העוסק בדין הצבאי, לשם מניעת הסתבכות עם החוק הצבאי, שאיננו מקל במקרים מסוג זה.     * האמור במאמר זה מנוסח בלשון זכר בלבד, ואולם מתייחס לזכר ולנקבה, כאחד.

השארת תגובה

Leave a Message