על סירוב פקודה ,על פקודה חוקית ,בלתי חוקית ופקודת בלתי חוקית בעליל

רבות נאמר ונכתב על נושא סירוב הפקודה בצה"ל. במאמר זה ננסה להסביר מהי העבירה של סירוב בפקודה, מתי רשאי חייל לסרב לפקודה שניתנת לו?

סירוב פקודה 

רבות נאמר ונכתב על נושא סירוב הפקודה בצה"ל. במאמר זה ננסה להסביר מהי העבירה של סירוב בפקודה, מתי רשאי חייל לסרב לפקודה שניתנת לו ומה עליו לעשות כאשר הוא נתקל במקרה של פקודה בעייתית הניתנת לו תוך כדי שירותו הצבאי.

כידוע, צבא ההגנה לישראל הינו גוף היררכי, המושתת על משמעת צבאית ועל ההכרח כי הפקודים ימלאו אחר הפקודות הניתנות להם על ידי הפיקודי. נדמה כי אין צורך להסביר באריכות כי חוסנו ויכולתו של הצבא לתפקד, ברגיעה ובטח שבשעת לחימה, תלוי מאוד ביישום עיקרון מילוי הפקודות מצד הפקודים.

סירוב פקודה

סירוב פקודה בצה"ל - מה העונש?

אי לכך, קבע המחוקק בחוק השיפוט הצבאי עבירה שעניינה סירוב לקיים פקודה (סעיף 122 לחוק) אשר קובעת כי : "חייל שבמזיד לא קיים פקודה שניתנה לו מאת מפקד תוך מילוי תפקידו או שסירב לקיימה בין בדיבור ובין בהתנהגות, דינו - מאסר שלוש שנים; עבר את העבירה תוך פעולה קרבית של יחידתו, דינו - מאסר חמש עשרה שנה." כלומר, חייל המסרב לקיים פקודה שנתן לו מפקדו צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר.

עבירות סירוב פקודה בצבא

אם מדובר בפקודה שניתנת במהלך לחימה או פעילות מבצעית - הופכת העבירה חמורה פי כמה והעונש שמנוי לצידה עולה כד כדי 15 שנות מאסר. כמו כן, קבע המחוקק שתי עבירות נוספות בחוק השיפוט הצבאי:

  •  האחת אי קיום פקודה (לפי סעיף 123 לחוק), אשר קובעת כי: "חייל שלא קיים פקודה שניתנה לו מאת מפקד, דינו - מאסר שנתיים; עבר את העבירה תוך פעולה קרבית של יחידתו, דינו - מאסר עשר שנים." מיום 6.1.1977

  • וכן עבירה של התרשלות בביצוע פקודה (לפי סעיף 124 לחוק), שקובעת כי: "חייל שקיים ברשלנות פקודה או הוראה שניתנה לו, או שהתרשל במילוי תפקידו בצבא, דינו - מאסר שנה; מפקד יחידה או חייל בדרגת סמל ומעלה שעבר עבירה כאמור, דינו - מאסר שנתיים."

 

ההבדל בין העבירות השונות נוגע בעיקר לכוונתו של החייל המסרב פקודה. אם מדובר בסירוב בזדון ("במזיד") של הפקודה - אזי מדובר בעבירה חמורה יותר על פי סעיף 122 לחוק. אם מדובר באי קיום פקודה ללא כוונה כלשהי - העונש מתון יותר על פי סעיף 123 לחוק, ואם מדובר בהתרשלות בביצוע פקודה (ז"א - ללא כל כוונה רעה או זדונית של החייל המסרב) - אזי מדובר בעבירה פחותה, בהתאם לסעיף 124 לחוק.

על פי רוב, ניתן בהחלט לומר כי הצבא אינו נוהג להעמיד לדין פלילי, בפני בית דין צבאי, חיילים המסרבים פקודה, אלא מסתפק בהעמדה לדין משמעתי בפני קצין שיפוט ביחידה. במקרים נדירים בלבד (אשר מסתכמים בכמה אירועים בודדים לאורך עשרות השנים האחרונות) הועמדו חיילים לדין פלילי ממש בגין סירוב פקודה. מדובר במקרים ייחודיים כאשר סירוב הפקודה התרחש למול פני אויב במלחמה או עקב כוונה זדונית של החייל, אשר סירובו לקיים פקודה גרם בפועל לנזק רב לצה"ל.

 

פקודה בלתי חוקית

מן הראוי לציין, כי החוק הצבאי מאפשר לחייל להימנע מלבצע פקודה שניתנת לו על ידי מפקדיו - מקום בו "ברור וגלוי כי הפקודה אינה חוקית". השאלה מהו אותו מקרה שבו תחשב פקודה בלתי חוקית נדונה בעשרות רבות של פסקי דין.

מהי פקודה בלתי חוקית?

כשמדברים על פקודה בלתי חוקית, מתכוונים לפקודה שניתנה על ידי דרג בכיר, אך חורגת מהחוק של מדינת ישראל. בפקודה בלתי חוקית, מה שלא חוקי הוא מתן הפקודה,  שכן ישנה עברה כלשהי על החוק במתן פקודה זו. כלומר, הפקודה מגלמת אלמנטים שאינם חוקיים ומנוגדים לחוק במדינת ישראל הדמוקרטית. במקרה כזה, החייל למעשה עומד בדילמה: אם יבצע את הפקודה, הוא יעבור עבירה פלילית כלשהי ועלול לעמוד לדין; מצד שני, עליו לציית לכל פקודה ללא היסוס, ואם יסרב פקודה הוא יעבור על החוק הצבאי. התנגשות ערכים זו יכולה ליצור דילמה עבור החייל, כאשר המושג "פקודה בלתי חוקית" מנסה לפתור את הדילמה הזו.

לפי החוק, במקרה של פקודה בלתי חוקית, על החייל לציית לפקודה שקיבל ולא להמרות את פי מפקדו - במידה ועשה כן, הוא יעלה לדין משמעתי צבאי. בסיום הפעולה, החייל יכול לקבול את המפקד או להפעיל הליכי בירור משמעתי נוספים כפי שנהוג בצבא. כך או כך - על החייל לציית לפקודה, כאשר החייל לא יועמד לדין פלילי בעקבות ציות לפקודה בלתי חוקית. 

דוגמה לפקודה כזו היא חייל שהתבקש לבצע חיפוש בבית, מבלי שהתקבל צו חיפוש. לא ניתן לבצע חיפוש בלי לקבל צו, ולכן על המפקד כלל לא לתת פקודה שכזו; ובכל זאת, אם החייל קיבל את הפקודה, עליו לבצע אותה מבלי להתנגד. דוגמה נוספת היא חייל שמרגיש מקופח בגלל פקודה שניתנה לו, שלטענתו הפקודה אינה חוקית. גם במקרה זה, על החייל לבצע את הפקודה כפי שניתנה וללא היסוס, ולאחר מכן יהיה זכאי לקבול עליה. אם אכן החייל צדק, על המפקד יהיה לתת את הדין. 

ישנו הבדל מהותי בין פקודה בלתי חוקית לפקודה בלתי חוקית בעליל: במקרה של פקודה בלתי חוקית בעליל, המשמעות היא פקודה שאינה מוסרית, ושעוול גדול ייגרם בביצוע שלה - כך שאסור לחייל לבצע אותה כלל, כפי שנרחיב בהמשך.

 

מהי פקודה בלתי חוקית בעליל?

באופן כללי, ניתן לומר כי פקודה שניתן לסרב לבצעה היא פקודה בלתי חוקית בעליל המחייבת את החייל לבצע מעשה המנוגד לחוקי מדינת ישראל, ואשר המוסר והמצפון האנושי אינו מאפשר לבצעה. לפיכך, פקודה בלתי חוקית בעליל היא פקודה צבאית שברור לכל אדם כי אינה חוקית, וציות לה הוא עבירה פלילית, ולכן אסור בתכלית האיסור לציית לה.

על החייל שקיבל פקודה שכזו, לסרב מיידית לציית לה כבר ברגע שהיא ניתנת לו, ואם הוא החליט בכל זאת לציית לה - חלה עליו אחריות פלילית לתוצאות מעשהו ואין הגנה על מעשיו.

כלומר, בניגוד לפקודה בלתי חוקית, חייל המציית לפקודה בלתי חוקית בעליל יעמוד לדין פלילי. 

 

מקור הפקודה בלתי חוקית בעליל

מקור ההגדרה "פקודה בלתי חוקית בעליל" נטוע בפסק דין משנת 1957, אחרי הטבח בכפר קאסם. באותה תקרית הוטל עוצר על הכפרים הערביים - בין היתר על כפר קאסם - כאשר לפי הפקודה, ניתן לירות ולהרוג בתושב ערבי שמפר את העוצר.

מפקד החטיבה החליט להקדים את כניסת העוצר בשלוש שעות, אך ההודעה הגיעה לנציגי הכפרים רק חצי שעה לפני כניסת העוצר. כתוצאה מזה, תושבים ערביים רבים - בעיקר אלו שעבדו מחוץ לכפרים - לא היו ערים לשינוי בשעת העוצר, וחזרו לביתם בשעה הרגילה, אינם יודעים שהעוצר נכנס לתוקף. 

מתוך שמונה מפקדי מחלקות, שבעה החליטו לשנות את הוראת הירי על דעת עצמם, ופקדו על החיילים לא לירות אוטומטית בכל ערבי שהפר את העוצר החדש; רק מפקד אחד, האחד שפעל בכפר קאסם, קיים את הפקודה כלשונה. באותו ערב, נהרגו 43 ערבים שחזרו מעבודתם. 

הפרשה הזו עוררה שאלות רבות בנוגע לציות לפקודות גם כשאין אינן עולות בקנה אחד עם ערכי המוצר הבסיסיים שלנו. על אף שהחיילים טענו להגנתם כי מילאו אחר פקודות, בית המשפט דחה את טענותיהם, והגדיר לראשונה את המושג "פקודה בלתי חוקית בעליל". מאז פסיקה תקדימית זו, חל המושג "פקודה בלתי חוקית בעליל", ואיתו האיסור לציית לפקודה שכזו. 

דוגמאות נוספות לפקודה בלתי חוקית בעליל - שאינן קשורות לירי

כשאנחנו חושבים על פקודה בלתי חוקית בעליל, אנחנו חושבים על דיני נפשות, כמו הירי מהטבח של כפר קאסם. אך למעשה פקודה בלתי חוקית בעליל יכולה לקרות מסיבות נוספות אחרות. למשל, פקודות המפרות חוקי בטיחות, פקודות שמורות לחייל להעיד עדות שקר ופקודות שניתנו לטובתו האישית של בעל הסמכות ולמטרותיו האנוכיות. 

דוגמה כזו היא מקרה החבלה בטנקים. מפקדים שרצו להקל על לחץ העבודה הורו על חייליהם לחבל בטנקים במטרה להשבית אותם. ואכן, הטנקים היו מושבתים בעקבות החבלה והועברו ליחידה לטיפול בתקלות. זוהי נחשבת פקודה בלתי חוקית בעליל, שכן אין ספק שמדובר על פקודה פלילית ולא מוסרית. 

 

 

דוגמא לפקודה בלתי חוקית בעליל

לאחרונה, בפרשת הירי בנעלין (מקרה בו מג"ד הורה לכאורה לחייל לירות כדור גומי ממרחק קצר לעבר מפגין אזוק שאינו מסכן את הכוח הצבאי) קבע בית המשפט העליון כי גם אם החייל היורה חשב בתום לב כי האמירות של המג"ד הן בגדר חובה שעליו לקיימה, הרי שמדובר היה בפקודה בלתי חוקית בעליל, בשל כך שהפקודה חייבה ירי מטווח קצר על אדם עצור, כשהוא כפות ומכוסה בעיניו.

ירי שכזה, מנוגד לחוקי המדינה ומנוגד גם לחובה היסודית שחלה על כל חייל צה"ל המשרתים לכבד זכויות אדם של מי שמצוי במשמורת הצבא, ולהימנע מניצול הכוח והשררה הצבאית בדרך שהיא אכזרית ושפוגעת בעצור הכפות פגיעה קשה ביותר, אשר יש בה התעלמות מזכויותיו הבסיסיות לחיים ולשלמות הגוף.

אי לכך, חובה על חיילי צה"ל לחשוב היטב בטרם הם מבצעים פקודות בלתי חוקיות בעליל מצד מפקדיהם. ואולם, לא כל מקרה של פקודה בלתי חוקית הוא מקרה המצדיק סירוב לקיימה. השאלה היא האם הפקודה בלתי חוקית בעליל או לא. אם אין המדובר בפקודה שאינה חוקית "בעליל" - הרי שחובה על החייל לציית לה, אף אם היא אינה חוקית.

עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה