עונש על עריקות מהצבא: האם ניתן להשפיע עליו?

| 07/05/2017 | מאמרים בנושא עריקות ונפקדות, נוסף לאחרונה

האם ניתן להשפיע בשאלת עונש על עריקות מהצבא? התשובה המידית היא – ודאי שכן. עונש על עריקות מהצבא, כמו כל עונש אחר, אינו עניין מוחלט וקבוע מראש שהרי אם היה כך לא היינו נדרשים כלל למערכת משפט בצבא.

קצין שיפוט, בין אם הוא משפטן ובין אם לאו, נדרש לשקול את מלוא נסיבות ביצוע העבירה בטרם הטלת עונש על עריקות.

אז? מאיפה מתחילים?

ראשית יש לבדוק באיזה סוג של משפט אנו עוסקים.

במידה וחייל נשפט בדין משמעתי, אנחנו בדרך כלל יודעים מה מגבלת הענישה מאחר והיא תלויה בדרגת קצין השיפוט שידון בו. כך למשל, במידה והחייל נשפט על ידי קצין בדרגת סא"ל העונש המקסימלי על עריקות שיכול להינתן הוא עד 20 ימי מחבוש.

חשוב לזכור את המונח עונש מקסימלי. קצין השיפוט, וכל שופט, יכולים לתת עונש נמוך יותר על העריקות במידה ויוצגו בפניו הנסיבות המתאימות.

במידה והחייל נשפט בבית הדין הצבאי, המצב מורכב יותר שכן הוא תלוי עבירה (האם מדובר בהיעדרות מן השירות או עריקה?), תלוי סטטוס משפטי (משתמט, עריק בקו"ם או חייל?) ונסיבותיו האישיות של כל נאשם.

ו..? מה משפיע על עונש על עריקות מהצבא?

כמות הנתונים המשפיעה על גזירת עונש, כל עונש שהוא, היא כמעט אינסופית. השופט נדרש לשקול אינסוף שיקולים, לחומרא ולקולא ובניגוד לסברה, אורך תקופת ההיעדרות היא רק אחד השיקולים הנלקחים בחשבון. ניתן לראות זאת באינספור פסקי דין על עריקות שחלקם מפורסמים באתרנו.

כאמור – תחילה יבדקו נסיבות התיק עצמו:

האם מדובר בכתב אישום בגין היעדרות מן השירות לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי או בגין עריקה לפי סעיף 92? עבירות אלה אומנם דומות אך שונות בחומרתן ומכאן גם השוני בענישה למי שעובר עליהן.

האם מדובר בחייל שהינו משתמט משירות (שאז ישנה הקלה מסוימת בענישה) לעומת מי שכבר שירת תקופה כזו או אחרת ומהות המשמעת הצבאית מוכרת לו?

האם ישנם פגמים ראייתיים כלשהם בתיק? פגמים שכאלה יכולים לעתים להוביל לעסקת טיעון עם התביעה הצבאית בה הנאשם מוותר על טענות משפטיות או ראייתיות בתמורה לענישה מקלה.

לאחר מכן ימשיך השופט ויבדוק את נסיבותיו של הנאשם:

מה עברו הפלילי?

מה מצבו האישי והמשפחתי?

מה מצבו השיכלי?

מה מצבו הבריאותי?

באיזה אופן ביצע את שירותו עד לתחילת ההיעדרות? האם ימשיך לשרת?

מה חוות דעת הגורמים המקצועיים לגביו (גחל"ת? קב"ן?)

כל הנסיבות הללו ונסיבות נוספות מקבלות משקל טרם קבלת ההחלטה ומכאן מגוון רמות הענישה וחוסר היכולת לחזות מראש עונש על עריקות מהצבא. רצוי להמשיך ולהתייעץ על כך באופן אישי עם עורך דין צבאי אשר מכיר את הפסיקה ובתי הדין הצבאיים באופן מעמיק על מנת שלא לטעות ולהגיע לתוצאות הטובות ביותר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו:

עורך דין צבאי בני קוזניץ, בטלפון נייד 0524445559

עורך דין צבאי עידן פסח, בטלפון נייד 0505531062

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים