מדים – סוגים, חלקים והוראות לבוש

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

מדים - סוגים, חלקים והוראות לבוש

תוקף סעיפים 1 עד 90 מה1- מרס 95 כללי 1. חייל ילבש מדי שירות בכל עת, אלא אם כן נקבע אחרת בפקודות הצבא או לפיהן. 2. הפקודה חלה על חיילים בשירות חובה ובשירות קבע, אלא אם כן נאמר אחרת בגוף הפקודה. הגדרות 3. קצין או חוגר - לרבות קצינה או חוגרת, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.   גיוס לאחר קבלת אזרחות

ועדת סימול ולבוש

4. ראש אכ"א ימנה ועדת סימול ולבוש, שחבריה יהיו: א. רמ"ח פרט באכ"א - יושב ראש. ב. קשל"פ צפון או סגנו - חבר. ג. קשל"פ מרכז או סגנו - חבר. ד. קשל"פ דרום או סגנו - חבר. ה. קשל"פ עורף או סגנו - חבר. ו. אמ"ן-רמ"ח ביטחון שדה או נציגו - חבר. ז. ח"א-מחלקת פרט ושירותי היחידה-רע"ן יחסי ציבור - חבר. ח. היועץ הכספי לרמטכ"ל-רע"ן תקציבי אכ"א - חבר. ט. אכ"א-פרט-רע"ן משטר ומשמעת - חבר. י. ח"י-רע"ן פרט - חבר. יא. אג"א-מחלקת הצטיידות-רע"ן הצטיידות כללית - חבר. יב. מר"ץ -6500רע"ן השברה - חבר. יג. מקחת"ר-קמ"ט עור וטקסטיל - חבר. יד. מקרפ"ר-רע"ן בריאות הצבא - חבר. טו. קחנ"ר או סגניתה - חברה. 5. מינוים של חברי הוועדה הוא אישי, ואין הם רשאים להסמיך חייל מטעמם להשתתף בדיוני הוועדה. 6. נוסף על חברי הוועדה הקבועים, רשאי יו"ר הוועדה - במקרה הצורך - להזמין לדיונים גם בעלי תפקידים נוספים, שיש להם קשר לעניין הנדון בוועדה.

  תפקיד הוועדה

7. תפקיד הוועדה לבחון את פריטי הלבוש הקיימים ואת ההצעות לשינויים, ולהגיש את המלצותיה לראש אכ"א.

 

  סוגי מדים והוראות לבוש

  מדי שירות 8. מדי שירות - מדים בהתאם לתקן ציוד אישי, שצבעם יהיה כמפורט להלן:- א. בחילות היבשה - זית. ב. בזרועות האוויר והים - בז´ או חאקי.   מדי דקרון 9. קצין בשירות סדיר, נגד בשירות קבע וחוגרת בשירות חובה רשאים ללבוש מדי דקרון.   חולצה 10. יש לרכוס את כל כפתורי החולצה, פרט לכפתור העליון, שאותו ניתן להשאיר בלתי מכופתר. ניתן לקפל את שרוולי החולצה, וזאת בתנאי שיקופלו עד מעל המרפק, לפחות. שולי החולצה יוכנסו בתוך המכנסיים.   גופייה 11. חייל רשאי ללבוש מתחת לחולצה גופייה מן הדגם שמנפק צה"ל, או גופייה כדוגמתו. צבע הגופייה יהיה לבן או זית, ובחלקה העליון לא יהיה כל רישום, ציור או סימן אחר. שרוולי הגופייה לא יבלטו מתחת לשרוולי החולצה.   ירכית - חיילות 12. חיילת רשאית ללבוש ירכית בצבע חילי. שולי הירכית יונחו מעל החצאית או מעל המכנסיים. חיילת, הלובשת אפודה על ירכית, תכניס את שולי הירכית בתוך המכנסיים או בתוך החצאית.   ירכית ומכנסיים - מערך מוצנח 13. מכנסי צנחנים - מכנסיים מדגם מיוחד, המנופקים לחיילי המערך המוצנח. 14. חיילי המערך המוצנח רשאים ללבוש ירכית צנחנים ומכנסי צנחנים. שולי הירכית יונחו מעל המכנסיים, ומעל הירכית תיחגר חגורת שימוש כללי. אין ללבוש אפודה על הירכית.   חצאית 15. חיילת רשאית ללבוש חצאית בצבע חילי. אורך החצאית לא יהיה ארוך משמונה ס"מ מתחת לאמצע פיקת הברך, ולא יהיה קצר ממנו.   אפודה 16. חייל רשאי ללבוש מעל החולצה אפודת "וי" טלאים ואפודת "וי" מן הדגם הישן, בתנאי שלא מוטבע עליהן סמל "צ" או "צה"ל". קצינים בצוות אוויר (טייסים, נווטים ומכונני אוויר) רשאים ללבוש אפודה בצבע כחול עם צווארון מעוגל, שעליה כיס, המאפשר ענידת כנפיים. חייל, הלובש אפודה, יוציא את צווארון החולצה מעל לאפודה.   חגורה 17. חייל יחגור חגורה על כל סוגי המדים, כמפורט בטבלה הניתנת בסעיף 19 להלן. החגורה תושחל דרך לולאות המכנסיים, תיחגר מעל החצאית או תיחגר מעל ירכית הצנחנים. 18. קצין בשירות סדיר ונגד בשירות קבע רשאים לחגור חגורה צרה. החגורה הצרה תיחגר על מדי דקרון בלבד. החגורה תושחל דרך לולאות המכנסיים, כשהאבזם מצד שמאל. 19. חייל יחגור חגורה כמפורט בטבלה:-

מספר סודר

הזרוע או החיל

חגורת ש"כ/צרה

1.

 יבשה

 בצבע זית

2.

 חיל האוויר

 בצבע אפור-כחול

3.

 חיל הים

 בצבע שחור

 

  עניבה 20. חייל לא יענוד עניבה על מדים מכל סוג שהוא, למעט על מדי שרד.

נעלי חיילים

21. חייל ינעל נעליים שמנפק צה"ל, או נעליים פרטיות כדוגמתן, כמפורט  להלן:- א. נעליים חצאיות מעור שאינו מבריק, בצבע שחור אחיד עם שרוכים. חרטומן של הנעליים יהיה  מעוגל, וללא קישוט או אבזם. גובה עקב הנעליים יהיה שני ס"מ, לכל היותר. ב. נעלי שלושת רבעי אורטופדיות (באישור רופא מוסמך בלבד), שעליהן חלים כל הכללים לגבי נעליים חצאיות. ג. נעליים גבוהות, שעליהן חלים כל הכללים לגבי נעליים חצאיות.  

 

נעלי חיילות

22. חיילת תנעל נעליים שמנפק צה"ל, או נעליים פרטיות כדוגמתן, כמפורט להלן:- א. נעליים חצאיות מעור חלק שאינו מבריק, בצבע שחור אחיד עם שרוכים או בלעדיהם. חרטומן של הנעליים יהיה מעוגל, וללא קישוט או אבזם, למעט הלוגו של החברה שיצרה את הנעליים. גובה עקב הנעליים יהיה שני ס"מ, לכל היותר. ב. נעלי שלושת רבעי, שעליהן חלים כל הכללים לגבי נעליים חצאיות. התנועה עם נעלי שלושת רבעי תותר עם מכנסיים בלבד. ג. חיילת בשירות קבע רשאית לנעול גם נעליים בעלות עקב, שגובהו חמישה ס"מ, לכל היותר, ושקוטרו - בחלקו התחתון - שני ס"מ, לכל היותר.  

סנדלים

23. חיילת רשאית לנעול סנדלים שחורים מהדגם שמנפק צה"ל, או סנדלי עור שחורים אחרים, שיהיו חלקים, בעלי שתי רצועות עור מלפנים ובעלי רצועה סוגרת מאחור. עקב הסנדלים יהיה כמפורט בסעיף 22 לעיל.  

 

גרביים

24. חייל יגרוב גרביים מהסוג שמנפק צה"ל או הנמכר בחנויות המכר, או גרביים פרטיים, שצבעם אפור או שחור, ושהם ללא דוגמאות או קישוטים. 25. חיילת תגרוב גרביים כמפורט להלן:- א. גרביים לבנים קצרים שמנפק צה"ל, או גרבי ניילון ארוכים בצבע העור - ניתן לגרוב עם מדי שירות או עם בגדי עבודה. ב. גרביים אפורים קצרים שמנפק צה"ל או גרביים שחורים קצרים - ניתן לגרוב עם מכנסיים בלבד. ג. גרביים פרטיים כדוגמת הגרביים הנ"ל, ללא כל קישוט ובהתאם להנחיות, המפורטות לגבי כל סוג, כמפורט בסעיפי משנה א´ ו- ב´ לעיל. ד. חיילת רשאית לנעול סנדלים ללא גרביים.  

 

מעיל מרופד ומעיל רוח טייסים 26

. הוראות לבוש של מעיל:- א. חייל רשאי ללבוש מעיל מרופד ("דובון") בצבע חילי מהדגם, שמנפק צה"ל או שנמכר בחנויות המכר. ב. חייל בשירות קבע רשאי ללבוש מעיל רוח יציאה מסוג "פליינג ז´קט" בצבע חילי מהדגם, שמנפק צה"ל או שנמכר בחנויות המכר. ג. איש צוות אוויר ובקר ביחידת בקרה רשאים ללבוש מעיל רוח טייסים מסוג "פליינג ז´קט" בצבע אפור, שמנפק חיל האוויר. ד. כוחות המשתתפים בטקסים ותזמורת צה"ל רשאים ללבוש בטקסים מעיל בקו"ם. 27. המעיל יהיה רכוס או מכופתר עד הכפתור שלפני האחרון (העליון) של המעיל. 28. מפקד היחידה, או מי שהוסמך לכך על ידו, רשאים להורות, במקרים מיוחדים, כי חיילי היחידה לא ילבשו מעילים.  

 

חבישת כובע חילי

29. חייל במדים יישא כומתה מתחת לכותפת השמאלית של החולצה, של האפודה או של המעיל, לפי העליון שבהם. הכומתה תהיה בצבע חילי (כמפורט בנספח א´ לפקודה זו), עם סמל החיל בו הוא משרת (כמפורט בפ"מ 33.0602). 30. בכל מקרה, חייל יחבוש כומתה בעת טקסים צבאיים, כגון: מסדר, ראיון מפקד, דיון משמעתי, לוויה צבאית וכד´. 31. חייל רשאי לא לשאת כומתה מתחת לכותפת, כשהוא נמצא בבניין, כשהוא נמצא במבנה מקורה או כשהוא נמצא בכלי רכב, אלא אם כן חויב לעשות כן מכוח פקודות הצבא, או מכוח הוראה שניתנה לו על ידי מפקדו. 32. הוראות בדבר חבישת כובע קצין ניתנות בפ"מ 33.0508.  

 

זכות חבישת כובע חילי לאחר עזיבת החיל

33. הגדרות:- א. כומתה ייחודית - כומתה, שצבעה אדום, שחור, אפור, חום, סגול או ירוק. ב. יחידה מזכה - יחידה, שחייליה זכאים לחבוש כומתה ייחודית, כמפורט בנספח א´ לפקודה זו. 34. הזכות לחבוש כומתה ייחודית לאחר עזיבת יחידה מזכה תיקבע לפי המדדים האלה:- א. חייל בשירות קבע (לרבות קצין בשירות ביניים ביחידת הדרכה) - אם שירת תקופה מצטברת של שש שנים, לפחות, ביחידה מזכה. ב. חייל בשירות חובה - אם עבר מסלול אימונים שלם, הנמשך שמונה עשר חודשים וכולל קורס מ"כים, ושירת במשך שמונה עשר חודשים רצופים, לפחות, ביחידה מזכה. ג. חיילת בשירות חובה או בשירות קבע - אם שירתה במשך שישה חודשים, לפחות, ביחידה מזכה. 35. הוראות נוספות:- א. חייל, המשרת בחיל האוויר או בחיל הים, לא יחבוש כומתה ייחודית. חייל כנ"ל יחבוש כומתה בהתאם לזרוע בה הוא משרת. ב. חייל, שנשלח לקורס מיחידה מזכה שהוא עתיד לחזור אליה, יחבוש בקורס את הכומתה היחודית של יחידה זו. ג. חייל, המועבר מחיל האוויר או מחיל הים לחיל אחר, יחבוש את הכומתה של היחידה או של החיל אליהם הועבר. ד. חייל, העובר מיחידה מזכה אחת ליחידה מזכה אחרת, יחבוש את הכומתה הייחודית של יחידתו החדשה (אם הוא עומד במדדי הזכות של יחידה זו). אולם עם עזיבת יחידתו החדשה, יוסיף לחבוש את הכומתה שחבש ביחידתו הקודמת.  

שלילת זכות חבישת כובע חילי

36. על אף האמור לעיל, רשאים אלופי הפיקודים, מפקד המפח"ש, קשנ"ר, קהנ"ר, קתמ"ר, קצח"ר או מפקד הנח"ל, לשלול מחוגר, המשתייך ליחידה מזכה, את הזכות לחבוש כומתה ייחודית בצבע חילי, ולהורות לו לחבוש כומתה בצבע זית, במקרים האלה:- א. חוגר, שדרגתו נמוכה מדרגת סמ"ר, שהורשע בדין בעבירת משמעת הופעה ולבוש, כהגדרתה בהפ"ע 5.0103, ושהוטל עליו עונש מחבוש על תנאי או עונש חמור יותר. ב. חוגר, המביע אי רצון לשרת ביחידה המזכה בחבישת כומתה ייחודית.  

 

צעיף

37. חייל לא ילבש צעיף על מדי שירות. 38. חייל, הלובש בגדי עבודה, רשאי, באישור מפקד היחידה, ללבוש צעיף בתחום המחנה או במסגרת פעילות יחידתו. צבע הצעיף יהיה כמפורט להלן:- א. בחילות היבשה - זית או שחור. ב. בזרועות האוויר והים - כחול או שחור. על הצעיף לא יהיה כל קישוט או כל סימן אחר.  

 

פריטי לבוש ייחודיים

39. פריטי לבוש ייחודיים - נעליים אדומות, ירכית צנחנים וכומתה שאינה בצבע זית, שאושרו לחיילי היחידה על ידי ועדת סימול ולבוש. 40. חייל, הזכאי ללבוש פריטי לבוש ייחודיים, יצויד באישור ללבוש פריטי לבוש ייחודים (טופס 34). האישור ייחתם בידי קצין, שדרגתו סא"ל, לפחות. באישור יפורטו פריטי הלבוש הייחודיים שהחייל זכאי ללבוש. מפקד היחידה אחראי לקחת את האישור מהחייל, בהתבטל זכותו ללבוש את הפריטים הייחודיים.  

 

בגדי עבודה

41. בגדי עבודה - א. בגדי עבודה מסוג דגמ"ח. ב. בגדי צוות קרקע בחיל האוויר. ג. בגדים, שמוטבעת עליהם החותמת "צ" או "צה"ל". 42. חייל לא ילבש בגדי עבודה, אלא באימונים ובמבצעים המחייבים זאת, או כשהוא מבצע טיפול לרכב, ניקיון או כל עבודה אחרת, שהעיסוק בה עלול ללכלכו. 43. חייל, הלובש בגדי עבודה, יישא את כובע העבודה או את הכומתה מתחת לכותפת השמאלית של החולצה, של האפודה או של המעיל, לפי העליון שבהם, או שיחבשה על ראשו. 44. על בגדי עבודה לא ייענדו כל תגים, סמלים או סימנים, פרט לסימני דרגה תפורים, סימני דרגות שדה (קצינים), שרוך הדרכה, סמלי טייסות ותוויות שמיות (בחיל האוויר). על אף האמור לעיל, חיילי מילואים בשירות מילואים פעיל רשאים לענוד אותות מלחמה על בגדי עבודה. 45. על אף האמור בסעיף 42 לעיל, חייל, השוהה בתוך היחידה, רשאי ללבוש בגדי עבודה, בהתאם לפקודות הקבע של היחידה. בתחום מחנה בסיסי (מחנה, הכולל בתוכו מספר יחידות) ילבש החייל מדי שירות. 46. מפקד היחידה, קצין, שדרגתו סא"ל, לפחות, וכן קצינת הח"ן הפיקודית, קצינת הח"ן הזרועית או קצינת הח"ן החילית (לגבי חיילות) רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר לחיילים (למעט לאנשי מילואים) ללבוש בגדי עבודה גם מחוץ לתחומי היחידה, וזאת בתנאי שבגדי העבודה יהיו נקיים, מגוהצים ומסודרים. 47. האישור יינתן לפרק זמן של ארבעים ושמונה שעות, לכל היותר. דוגמת האישור ניתנת בנספח ב´ לפקודה זו. 48. חייל (למעט חיילת), הלובש בגדי עבודה, ינעל נעליים גבוהות (למעט חיילים, המשרתים ביחידות חיל הים, ושוועדת סימול ולבוש אישרה להם לנעול סנדלים).  

 

לבוש לפעילות ייעודית מיוחדת

49. פרטי לבוש, המיועדים לפעילות ייעודית מיוחדת, כגון: קסדות, נעליים מיוחדות וכד´, יהיו בשימוש בהתאם להוראות אג"א, בהתאם להוראות מקצועיות של קציני החיל הראשיים ובהתאם לפקודות מטכ"ל (פרק 33 פרקי משנה 5 עד 8).  

 

בגדי ספורט

50. חייל, העוסק  בספורט, ילבש בגדי ספורט, כמפורט להלן:- א. בעת שחייה - בגד ים. ב. בעת משחקי כדור - מכנסיים קצרים, גופייה ונעלי ספורט. ג. בעת אימון גופני - לפי קביעת המדא"ג, המעביר את האימון.   מדים לאירועים הגדרה 51. מדי אירועים - מדים, הנלבשים רק באירועים המפורטים בפקודה זו.  

 

הנחיות כלליות

52. יש ללבוש את המדים במועדים ובאירועים האלה:- א. ביום העצמאות. ב. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - חיילים, הנוטלים חלק בטקסי יום הזיכרון. ג. בטקסים - לפי קביעת ראש ענף משטר ומשמעת באכ"א-מחלקת פרט. ד. באירועים אצל גופים זרים או לכבוד אורחים זרים - לפי הנחיות אמ"ן-קש"ח. ה. בכל אירוע יחידתי, אירוע חגיגי או אירוע רשמי - לפי קביעת מפקד היחידה, שדרגתו סא"ל, לפחות. ו. באירועים רשמיים - לפי קביעת ראש האגף או לפי קביעת קצין החיל הראשי. 53. סמלים, דרגות ותגים ייענדו על מדי האירועים כנהוג על מדי א´. 54. חיילים בשירות קבע, הלובשים מדי אירועים, ינעלו נעליים חצאיות. חיילים בשירות קבע, המשתתפים בכוחות טקסיים, ינעלו נעליים גבוהות.  

חילות היבשה

55. חיילים בשירות קבע, השייכים לחילות היבשה, ילבשו: א. מכנסיים בצבע ירוק כהה - חיילים, חצאית בצבע ירוק כהה - חיילות. ב. חולצה בצבע ירקרק. ג. כותפות בצבע ירוק כהה. ד. חגורה צרה בצבע ירוק זית.  

 

חיל האוויר

56. חיילים בשירות קבע, השייכים לחיל האוויר, ילבשו: א. מכנסיים בצבע כחול כהה - חיילים, חצאית בצבע כחול כהה - חיילות. ב. חולצה בצבע תכלת. ג. כותפות בצבע כחול כהה. ד. חגורה צרה בצבע כחול כהה.  

 

חיל הים

57. חיילים בשירות חובה ובשירות קבע, השייכים לחיל הים, ילבשו: א. מכנסיים בצבע לבן - חיילים, חצאית בצבע לבן - חיילות. ב. חולצה בצבע לבן. ג. כותפות בצבע כחול כהה. ד. חגורת שירות כללי (ש"כ) בצבע שחור. קצינים ונגדים בשירות קבע, הלובשים מדי ארועים, יחגרו חגורה צרה בצבע שחור.  

 

מדים ייעודיים - מדי סערה

58. מדי סערה - כולל סרבל ונעלי סערה. 59. חל איסור על תנועה במדי סערה מחוץ לאזורים שנקבעו על ידי אג"א.   חליפות וסרבלים חסיני אש 60. חל איסור על לבישת חליפות וסרבלים חסיני אש, אלא בעת מילוי תפקיד המחייב את לבישתם.   מדים חגיגיים (מדי שרד) 61. הוראות בדבר לבישת מדים חגיגיים (מדי שרד) ניתנות בפ"מ 33.0509.   סימני דרגה - חובת ענידה 62. בעל דרגה יענוד סימני דרגה על כל סוגי המדים, לרבות על סרבלים ייעודיים (כגון: סרבל טיסה), כמפורט בפ"מ 33.0605 ובפ"מ 33.0606.   סמלים, תגים, אותות ועיטורים 63. חייל לא יענוד על מדיו סמלים, תגים, אותות, עיטורים, או כל סימן אחר מכל מין וסוג שהם, פרט לאלה שענידתם מותרת או מחויבת לפי פקודות הצבא. 64. סמלי שרוול - ייענדו כמפורט בפ"מ 33.0604. 65. אותות הישגים - ייענדו כמפורט בפ"מ 33.0804. 66. שרוך הדרכה - ייענד כמפורט בפ"מ 33.0703. 67. אותות מערכה ועיטורים - ייענדו כמפורט בפ"מ 33.0807 ובפ"מ 33.0811. 68. סיכות - ייענדו כמפורט בפ"מ 33.0801. 69. סמלים יחידתיים - ייענדו כמפורט בפ"מ 33.0610. 70. אות השירות המבצעי - ייענד כמפורט בפ"מ 33.0808. 71. סימני מקצוע וסימני התנדבות למקצוע - ייענדו כמפורט בפ"מ 33.0701, בפ"מ 33.0702, בפ"מ 33.0706, בפ"מ 33.0714, בפ"מ 33.0716 ובפ"מ 33.0717. 72. תג כובע - ייענד כמפורט בפ"מ 33.0602.   עדיים - חיילים 73. חייל, הלובש מדים, אינו רשאי לענוד כל עדיים, פרט לאלה המפורטים להלן:- א. טבעת נישואין. ב. שרשרת אחת בלבד לצוואר, שעשויה מתכת ושקוטרה מ"מ וחצי, לכל היותר, עם תליון אחד, שקוטרו שלושה ס"מ, לכל היותר.   עדיים - חיילות 74. חיילת, הלובשת מדים, אינה רשאית לענוד כל עדיים, פרט לאלה המפורטים להלן:- א. שתי טבעות, ואם היא נשואה - גם טבעת נישואין. רוחב הטבעת עד חצי ס"מ. ב. זוג עגילים אחד בלבד, עגיל בכל אוזן. העגילים יהיו קטנים וצמודים לתנוך האוזן, ובשום מקרה לא יהיו גדולים מתנוך האוזן. ג. שרשרת אחת בלבד לצוואר, שעשויה מתכת ושקוטרה מ"מ וחצי, לכל היותר, עם תליון אחד, שקוטרו שלושה ס"מ, לכל היותר. ד. צמיד בצבעי מתכת או מאבן לא צבעונית על האמה, שרוחבו 2 ס"מ, לכל היותר.   ציפרניים - לק 75. חייל, הלובש מדים, לא יצבע את ציפרני ידיו ואת ציפרני רגליו. 76. חיילת, הלובשת מדים, לא תצבע את ציפרני ידיה ואת ציפרני רגליה, אלא בלק שקוף, בלק ורוד בהיר או בלק לבן בהיר.   תיק - חיילות 77. חיילת, הלובשת מדים ונמצאת מחוץ למחנה, תישא על כתפה את התיק השחור שמנפק צה"ל. חיילות בשירות קבע רשאיות לשאת, במקום התיק השחור שמנפק צה"ל, תיק שחור מעור חלק, ללא קישוטים ואביזרים. 78. חיילת כנ"ל תישא על כתפה את התיק השחור, גם כאשר היא נושאת עמה תיק חפצים, מזוודה, סל פרטי וכד´.   גומיות למכנסיים 79. חייל, הנועל נעליים גבוהות, חייב לקפל את בתי הרגל של המכנסיים ולהדקם מעל הנעליים, באמצעות גומיות (הגומיות יהיו בצדם הפנימי של בתי הרגל).   כפפות 80. חייל רשאי ללבוש כפפות שמנפק צה"ל, או כפפות כדוגמתן, בצבע שחור. הכפפות יהיו כפפות שלמות.   הנחיות כלליות   חלקי מדים 81. חייל ילבש את חלקי הלבוש שלבישתם חובה. את הפריטים שלבישתם רשות יכול החייל ללבוש לפי בחירתו או לפי הוראת מפקדו. 82. חייל לא ילבש:- א. חלקי מדים מסוגים שונים. ב. חלקי תלבושת אחרים מאלה שצויד בהם לפי שיעורי התקן (ציוד אישי) אג"א7000- המתאים. ג. חלקי תלבושת, שאינם מיועדים ליחידתו או לחיל אליו הוא משתייך. ד. חלקי תלבושת, המיועדים לתפקידים מיוחדים, בזמן שאינו ממלא את תפקיד מיוחד. ה. חלקי מדים יחד עם בגדים אזרחיים.   איסור על עשיית שינויים 83. חייל לא יעשה כל שינויים במדי צה"ל ובנעליים צבאיות, פרט לשינויים האלה, המותרים במכנסיים:- א. הרחבה או הצרה - באזור המתניים בלבד. ב. הארכה או קיצור של בתי הרגל.   חיילי הפרקליטות הצבאית 84. על אף האמור לעיל, חייל, המוצב בפרקליטות הצבאית ומשרת בחוליית חיל האוויר או בחוליית חיל הים, ילבש את מדי חיל האוויר או את מדי חיל הים, לפי המתאים.   הופעה כללית 85. חייל יקפיד על הופעה מסודרת בכל עת. מדי החייל יהיו נקיים ומגוהצים ונעליו יהיו מצוחצחות. הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המתחייבים, גם על חיילת.   לבישת מדים בטקסים, לוויות וכד´ 86. חייל ייתן דעתו לכך שלבישת מדים עשויה להיראות בעיני הציבור, בנסיבות מסוימות (ובעיקר בטקסים, בלוויות, באסיפות פומביות, בפעולות התנדבות שמחוץ למסגרת הצבא וכד´), כהופעה מטעם צה"ל, ולכן אסור לו להופיע במדים כל זמן שהדבר עלול ליצור את הרושם המוטעה, שהוא מופיע במקום מטעם צה"ל, או במקרים בהם עלולה נוכחותו או הופעתו במדים לפגוע בכבודו או במעמדו של צה"ל.   איסור על לבוש מדי צבאות זרים 87. חייל לא ילבש מדים או חלקי מדים של צבא זר ולא יענוד תג או סמל שלו.   חייל בחופשה ללא תשלום 88. חייל בחופשה ללא תשלום לא ילבש מדים.   לבישת בגדים אזרחיים - נוהגים בכלי רכב צבאיים 89. חייל לא ינהג ברכב צבאי בהיותו לבוש בגדים אזרחיים, אלא במקרים האלה:- א. החייל קיבל אישור מאחד הגופים המפורטים בפ"מ 33.0507, במגבלות המפורטות בפקודה זו. ב. החייל עורך נסיעה מחוץ למסגרת התפקיד, לפי אישור שקיבל לפי פ"מ 33.0209. 90. החייל יהיה לבוש בגדים מסודרים ונעול נעליים או סנדלים. בכל מקרה, לא ינהג חייל ברכב צבאי כשהוא בלבוש חלקי או בבגד ים. תוקף נספח א´ מה- 1 מרס 95   

נספח א´ לפקודה 33.0501

 

חבישת כובע חיילי

מספר

 

 

יחידה

צבע הכובע

 

 

סודר

 

חייל

חיילת

1.

 חיל האוויר

 כחול-אפור

 כחול-אפור

2.

 חיל הים

 כחול כהה

 שחור עם גדיל לבן

3.

 חיל התותחנים, חיל השריון (כולל

 

 חייל בעל שיוך חילי אחר, המוצב

 

 ביחידה של חיל התותחנים או של

 

 חיל השריון) יחידת סיור של

 

 גדוד בט"ש ויחידות קשר, השייכות

 

 ליחידות של חיל השריון או

 

 ליחידות של חיל התותחנים

 

 

 שחור

 חיל השריון - שחור

 

 עם גדיל שחור-ירוק

 

 חיל התותחנים -

 

 שחור עם גדיל חום-

 

 אדום

 

 

 

 

4.

 חטיבת צנחים

 אדום

 אדום

  5.

 חטיבת "גולני"

 חום

 חום

  6.

 חטיבת "גבעתי"

 סגול

 

השארת תגובה

Leave a Message