34.0207 – דת – תספורת וגילוח

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

חול המועד

1. חייל, אשר מטעמי דת נוהג לא להסתפר ולא להתגלח בימי חול המועד פסח וסוכות, רשאי לשמור על נוהג זה.

בימי ספירת העומר

2. חייל, אשר מטעמי דת נוהג לא להסתפר ולא להתגלח בימי ספירת העומר,  רשאי לשמור על נוהג זה, בתנאי שלא יסתפר ולא יתגלח בכל הימים מ-א´ באייר עד א´ בסיון, פרט ליום העצמאות וי"ח באייר שהוא ל"ג בעומר, שבהם מותר להסתפר ולגלח את הזקן.

בימים שבין י"ז בתמוז ו-י´ באב

3. חייל, אשר מטעמי דת נוהג לא להסתפר ולא להתגלח בימים שבין י"ז בתמוז ל-י´ באב או בימים שבין א´ באב ל-י´ באב רשאי לעשות כן, בתנאי שלא יתגלח ולא יסתפר כלל באחת משתי התקופות הנ"ל.
4. תוכן פקודה זו ישונן לחיילי כל הדרגות ערב התאריכים הנ"ל.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים