• בית
  • כלים פיקודיים - פרק מתוך הספר "לפנים משורת הדין"

כלים פיקודיים - פרק מתוך הספר "לפנים משורת הדין"

מצ"ב פרק מתוך הספר "לפנים משורת הדין" על כלים פיקודיים - ענישה ללא משפט. למידע נוסף על הספר, ראו www.talktothearmy.co.il.

כאשר חייל עובר עבירת משמעת, המפקד מחליט, לפי שיקול דעתו, איזו תגובה לנקוט על מנת לחנך את החייל ולמנוע את הישנות התופעה.

אם המפקד סבור שהפרת המשמעת "קלה" יחסית וכי תגובה פיקודית מהירה תשיג את המטרה, הוא רשאי להפעיל את סמכותו הפיקודית ולהטיל על החייל אחת מהסנקציות המפורטות בפרק זה.

לחלופין, אם לדעת המפקד העבירה מצריכה בשל חומרתה בירור מעמיק יותר או הטלת עונש חמור, הוא יכול להעמיד את החייל לדין משמעתי, כפי שיפורט בהמשך.

ראוי לציין שהדעה הרווחת היא כי נקיטת צעדים פיקודיים כנגד חייל היא חלק מסמכותו "הטבועה" של כל מפקד, כלומר היא חלק מהתפקיד הפיקודי, אף שהעניין אינו מוסדר במפורש בחוק.

סוגיית היקף סמכותם של מפקדים לנקוט כלפי חייליהם "תגובה פיקודית" לא נבחנה מעולם, לפי שעה, בערכאה משפטית.

תרגול נוסף

השעון המעורר צלצל, אבל אריק המשיך לישון.

בעוד חבריו עומדים במסדר הבוקר מתוחים בדום, אריק עוד רכס את כפתורי החולצה האחרונים.

שבועיים בטירונות, וגם היום הוא לא הצליח להתייצב בזמן למסדר.

אלברט הסמל סקר את חייליו והבחין כי חייל אחד חסר.

- "איפה אריק?" שאל אלברט.

- "אולי מישהו ילך לבדוק אם כבודו הואיל בטובו לקום כבר? מה אתם בוהים בי? קובי קדימה, תזיז את עצמך!".

באותה עת הבריק במוחו של אלברט רעיון: ממחר יגיע אריק למסדר המחלקה וגם ל"מסדר פרטי" עד שילמד לקום בזמן. 

מטרתו של התרגול הנוסף היא לתת את הסמכות למפקד להורות לחיילים המתקשים למלא משימות מסוימות, לשוב ולבצע משימות אלה עד שילמדו למלאן בהצלחה.

נוכח תופעות של "טרטור" חיילים, החליט הצבא להסדיר את נושא התרגול הנוסף בפקודות הצבא, באופן שיהיה למפקדים בצבא ברור מה בדיוק מותר ומה אסור.

אחד הסייגים הבולטים ביותר שהוטלו על סמכויותיהם של מפקדים הוא דרישת הזיקה של הליקוי בתפקוד לתרגול הנוסף. במילים אחרות, מדובר באמצעי משמעתי שמטרתו ללמד את החייל ולשפר את תפקודו בעניין מסוים, ולכן על התרגול הנוסף להיות קשור לאותו עניין.

תרגול נוסף מעבר לשעות הפעילות הרגילות, או תרגול נוסף לאחר יממה או יותר, מותר לבצע רק באישור מפקד בדרגת סגן לפחות, ותרגול נוסף לאחר השעה 22:00 מותר לבצע רק במסגרת אימוני לילה שנקבעו מראש, או באישור מפקד בדרגת סרן לפחות.

מניעת חופשה

יום שישי.

מחוגי השעון הצביעו על השעה 12 בצהריים, בסיס הטירונים היה מצוחצח, והמחלקה עמדה דום.

- "משוחררים", אמר סוף-סוף אלברט הסמל, והאוויר התמלא בחיוכים.

כעבור עשר דקות היה אריק בתחנת האוטובוס מחוץ לבסיס. סבלנותו פקעה אחרי המתנה קצרה לאוטובוס אשר לא מיהר להגיע, והוא התחיל לחשוש שמא "יפספס" את הקוסקוס שאימא מכינה ביום שישי.

אריק הרים את היד לעצור טרמפ, ולשמחתו לא חלף זמן רב ורכב מסוג רנו נעצר לידו. אולם שמחתו של אריק התחלפה מיד בבהלה כשירד חלון המכונית, ומתוכה הביט בו פרצופו הזועם של מפקד המחלקה, סג"ם רועי.

- "חייל, חזור לבסיס מיד" אמר רועי, "בשבת הזאת אתה לא יוצא הביתה".

מניעת חופשה היא שלילת חופשתו של חייל כתגובת ענישה על עבירת משמעת שעבר. המפקד מוסמך לשלול מהחייל כל חופשה, למעט חופשה שהחייל זכאי לה על-פי פקודות הצבא, כגון חופשת סוף שבוע ארוכה אחת ל-28 ימים, שאסור לשלול אותה מן החייל.

חשוב לדעת שמניעת חופשה היא צעד משמעתי שננקט ללא משפט, שלא כמו ריתוק המוטל על חייל במשפט.

אמנם מניעת חופשה דומה מאוד לריתוק מבחינת התוצאה הסופית (החייל אינו יכול לצאת מן היחידה), אך יש בהחלט הבדלים בין השניים. העיקרון המנחה הוא שכאשר מדובר במניעת חופשה, סמכותו של המפקד המונע את החופשה מוגבלת מאוד, וזאת משום שיש לחייל אפשרות מצומצמת להתגונן, שלא כמו במקרה ריתוק.

הסמכות למנוע חופשה נתונה בידיו של קצין בדרגת סרן לפחות, או בידי קצין בתפקיד מפקד מחלקה ביחידות רמת פעילות א´ ומעלה ובבסיסי טירונים, והוא רשאי למנוע חופשתו של חייל למשך שלושה לילות לכל היותר. קצין בדרגת רב-סרן רשאי למנוע חופשה למשך חמישה לילות, וקצין בדרגת סגן-אלוף - למשך שבעה לילות.

מניעת חופשה מחיילת מצריכה אישור מפקד בדרגת סגן-אלוף לפחות. המקור לדרישה זו נעוץ ברגישות המיוחדת שיש ביחסי מפקד-פקוד כשמדובר במפקד גבר ופקודה אישה.

מניעת חופשה אינה ענישה "אוטומטית"

אין לקבוע מניעת חופשה כתגובה אוטומטית על מעשה מסוג מסוים, כלומר אסור לקבוע מראש כי התנהגות מסוימת של החיילים תגרור סנקציה של מניעת חופשה. על המפקד לבחון כל מקרה לגופו, להפעיל שיקול דעת, לשמוע את החייל, ורק אז להחליט בדבר שלילת החופשה.

כך למשל אסור למפקד לקבוע כי כל חייל שיקבל דוח משוטר צבאי, תישלל חופשתו מיד.


מניעת חופשה אינה ענישה קולקטיבית

אין למנוע חופשה כעונש קבוצתי או כאמצעי לחץ שמטרתו לגלות מי אחראי לעבירה מסוימת.

כלומר אסור למפקד לומר שכל המחלקה לא תצא מהבסיס כל זמן שהאחראי לעבירה אינו מודה באשמתו.


מניעת חופשה והעמדה לדין משמעתי על אותה עבירה

העמדת חייל לדין משמעתי בשל מעשה שבגינו כבר נענש עונש פיקודי של מניעת חופשתו, תהיה רק באישור פרקליט צבאי ולאחר שנערכה בדיקה או חקירה על-פי דין. מתן אישור כזה מידי פרקליט צבאי הוא אירוע נדיר למדיי, ובמרבית המקרים העמדה לדין משמעתי אחרי שנשללה חופשה תביא לידי ביטול הדין המשמעתי.

שלילת חופשה לאחר דין משמעתי היא בלתי חוקית ועתידה היא להתבטל.

 

נזיפה אדמיניסטרטיבית


פקודות הצבא מסדירות הליך הקרוי "נזיפה אדמיניסטרטיבית". זהו הליך פיקודי במהותו, והוא יתקיים בדרך כלל במקרה שאין הצדקה להעמיד חייל לדין משמעתי.

הסמכות לנזוף נזיפה אדמיניסטרטיבית איננה מוגבלת בזמן. לכן לעתים היא ממומשת גם במקרים שהמפקד, או הפרקליט הצבאי, הגיע לידי מסקנה שראוי להעמיד את החייל לדין משמעתי על מעשיו, אלא שהחייל כבר השתחרר מן הצבא וחלף זמן ואי אפשר לנקוט נגדו הליכים של דין משמעתי, שהם כן מוגבלים בזמן.

את הנזיפה האדמיניסטרטיבית מבצע, הלכה למעשה, מפקד בדרגת סגן-אלוף לפחות. מפקד כזה רשאי לנזוף נזיפה אדמיניסטרטיבית בפקודו, אם דרגתו גבוהה מדרגת הננזף, באחד מן המקרים האלה:

א. במקרה שפרקליט צבאי הגיע לידי מסקנה שאין להביא חייל לדין משמעתי והמליץ לנזוף בו נזיפה אדמיניסטרטיבית.

ב.  במקרים מסוימים של חסר בציוד אפסנאי, כאשר החליט הגורם המוסמך שראוי לנקוט הליך זה.

ג.  במקרים שהמפקד סבור שיש צורך לנקוט תגובה משמעתית, אך אין הצדקה לדין משמעתי.

בטרם הנזיפה, החייל רשאי להסביר את מעשיו למפקד, ובכל מקרה הסמכות ושיקול הדעת להחליט, אם לנזוף בחייל לאור הסברו אם לאו, נתונה למפקד, ואין הוא מחויב לנזוף בחייל גם אם הפרקליט הצבאי סבר שראוי לעשות כן.

חייל שננזף רשאי להגיש השגה, בכתב, למפקד הממונה על המפקד הנוזף (ובלבד שהמפקד הנוזף אינו הרמטכ"ל), בתוך שלושה ימים מיום הנזיפה, ובה יפרט את נימוקיו להשגה. המפקד הממונה רשאי לקבל החלטה לאחר עיון בהשגה ובחומר, גם שלא בנוכחות החייל הננזף, ועליו להשיב לננזף מהי החלטתו בתוך 15 ימים מיום ההשגה.

אמצעי ענישה "יצירתיים"
  

שבוע אחרון לטירונות.

זה עתה סיים אריק לאכול את ארוחת הצהריים, ומיהר לחזור לאוהל כדי להספיק לחטוף תנומה קלה.

בדרכו לאוהל, חלף אריק על פני אלברט הסמל ויוסי המ"כ, ומרוב מחשבות שהיה שקוע בהן על הנמנום הקרב, שכח לרגע היכן הוא, ובמקום להימתח לדום ולתת הקשב - חייך והמשיך בדרכו.

אלברט הסמל ויוסי המ"כ הסתכלו זה בזה בתדהמה והחליטו מיד שאריק יוכל לחשוב על האופן שיש לברך מפקדים לשלום בזמן שיצבע את הגדר החדשה של הבסיס. 

 

לאחרונה התעוררה השאלה, אם נוסף על אמצעי הענישה המוסדרים בפקודות הצבא, יש למפקדים הסמכות להעניש את חייליהם ענישה "יצירתית" שאינה עומדת באחד מן הקריטריונים הקבועים בפקודות אלה.

בדוגמה שלעיל אין מדובר במניעת חופשה או בדין משמעתי וגם לא בתרגול נוסף, שכן תרגול נוסף דורש זיקה של המעשה הפסול אל העונש, זיקה שלא קיימת במקרה זה.

פקודות הצבא אינן מסמיכות את המפקדים בצבא להעניש את חייליהם באופן יצירתי. למרות זאת, הדעה הרווחת בפרקליטות הצבאית היא שקיימת סמכות לענישה כזו והיא חלק מסמכותו הטבועה (חלק מתפקידו) של כל מפקד.

עם זאת חשוב לציין: בעת כתיבת שורות אלה, טרם נכתבה חוות דעת כלשהי המאשרת ענישה שאינה עולה בקנה אחד עם האמצעים הקבועים בפקודות.

עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה