עבירות מחשב בצה"ל – משפט צבאי

| 18/10/2011 | מאמרים בנושא עבירות ייחודיות לצבא

מלחמתו של צה"ל בתחום עבירות המחשב הולכת ומחריפה ככל שחולפות השנים. אם בעבר, לא ידע צה"ל כיצד להתמודד עם עבירות מחשב המבוצעות על ידי חיילי צה"ל ו/או במחשבי צה"ל, הרי שבשנים האחרונות החל הליך של התמקצעות בתחום הגילוי, האכיפה וההעמדה לדין בנושא עבירות המחשב. הצורך בטיפול בעבירות המחשב בצה"ל הלך והתרחב לאור ריבוי מערכות המחשוב בצה"ל, וכן בשים לב למחשבים הנישאים ולטלפונים הניידים החדשים (סמארטפונים), המצויים בידי מרבית חיילי צה"ל.

בין השנים 2004-2011 חל גידול תהומי (מעל % 400) במספר עבירות המחשב שבוצעו על ידי חיילי צה"ל, ובכלל זה זכורים מקרים של זיוף מסמכים צבאיים (תחקירים, ימי מחלה וכיוצ"ב) באמצעות מחשבים, פריצה לחשבונות דואר אלקטרוני בקריה בתל אביב, תיעוד עבירות פליליות בסרטונים השמורים בטלפון הנייד (התעללות בפלסטינים, אינוס, שימוש בסמים וכו').

בעבר, עבירות המחשב נחקרו על ידי מצ"ח, ככל עבירה אחרת, ואולם מצ"ח (משטרה צבאית חוקרת) לא ידעה לטפל כראוי בתחום מיוחד זה, הדורש יכולות מקצועיות גבוהות וייחודיות מצד החוקרים. במקביל, החוק העונשי שבמסגרתו נקבעו על ידי המדינה עבירות המחשב הינו חוק המחשבים, התשנ"ה – 1995 (להלן: "חוק המחשבים") הינו למעשה חוק אזרחי ולא צבאי, וצה"ל לא השכיל שנים רבות להתייחס לתחום עבירות המחשב כפי שהתייחס בחומרה כלפי עבירות פליליות מתחומים שונים, כגון שימוש בסמים, אלימות, עבירות מין וכיוצ"ב.

ואולם, המצב בהחלט השתנה בשנים האחרונות. במהלך שנת 2011, במסגרת יחידת העילית של מצ"ח לחקירות הונאה (יאח"ה), הוקם צוות מיומן המתמחה בחקירה ואכיפה של עבירות המחשב. כיום, כל חקירת מצ"ח, ולו הפשוטה ביותר, כוללת בדרך כלל חיפוש בטלפון הנייד, במחשב הביתי ובמאגר זיכרון חיצוני (דיסק און קי) השייך לחשוד. רבים הם המקרים, בהם אין כל ראיה כנגד החייל החשוד, למעט חומרים אשר משוחזרים ו/או נתפסים על ידי מצ"ח באמצעים ממוחשבים. לפיכך, ישנה חשיבות רבה ומכרעת להבנת תחום עבירות המחשב בצה"ל ולאופן החקירה של מצ"ח בעבירות הנ"ל.

ככלל, ניתן לסווג את עבירות המחשב לשני סוגים עיקריים:


  • עבירות מחשב קלאסיות – הכוונה לאותן עבירות המבוצעות באמצעות מחשב, ואשר מנויות בחוק המחשבים, כדוגמת חדירה למחשב של אחר, חדירה למחשב לשם ביצוע עבריה אחרת, הפצת וירוס במחשב של אחר, הפרעה או שיבוש למחשב וכיוצ"ב. חוק המחשבים מונה את רשימת העבירות הנ"ל וכן קובע את העונש המנוי לצידן.

  • עבירות פליליות המבוצעות בעזרת מחשב – מדובר בכלל העבירות הפליליות המוכרות בחוק העונשין, בעיקר בתחומי מרמה, זיוף, גניבה, הפצת סמים, סחר בסמים, הלבנת הון, הימורים וכו', אשר בעבר בוצעו לאל מחשב, ואולם היום מבוצעות לרוב באמצעות שימוש במחשבים, המקלים על יכולת הביצוע מחד ומקשים על יכולת האכיפה והגילוי מאידך. כך לדוגמא, רבים הם המקרים בהם עומדים לדין חיילים בצה"ל אשר מואשמים בזיוף מסמכים צבאיים, לרוב ימי מחלה (גימלים) לשם השתמטות משירות צבאי.

נוסף על כך, המחשב הפך בשנים האחרונות למקום אחסון (מעין "מחסן ממוחשב") של ראיות חפציות (סרטונים, תמונות, התכתבויות דואר אלקטרוני, מלל וכיוצ"ב) אשר ניתנות לתפיסה ושחזור בזמן חקירה פלילית.

על כן, חשוב להתריע ולהזכיר לחיילי צה"ל כי כל מחשב באשר הוא, ובכלל זה מחשבים ניידים וטלפונים סלולריים מתקדמים הם בבחינת "ראיה" הממתינה להיתפס על ידי מצ"ח ואשר עלולה לסבכם בבוא העת.

ואולם חשוב לזכור: מחיקה של המידע הממוחשב מן המחשב לשם מניעת איתור המידע גם היא אינה אפשרית בכל מקרה ועלולה להביא להסתבכות בעבירה נוספת של שיבוש מהלכי משפט. כך לדוגמא, משרדנו טיפל בעבר במקרה של חייל צה"ל אשר נוהלה כנגדו חקירה פלילית בגין חדירה (האקר) למידע "סודי ביותר" במחשבי הקריה בתל אביב. בשעה שהבין החייל כי ככל הנראה עומדים לעלות על עקבותיו החל למחוק את חומר הראיות במחשבו, ואולם הוא לא היה מודע לכך כי באותה השעה ממש מתנהלת חקירה סמויה המתעדת את החומר הממוחשב וגם את עצם מחיקתו.

לאחר מעצרו הואשם החייל גם בשיבוש החקירה, הגם שבסופו של הליך נמחק אישום זה מכתב האישום.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים