פיטורים מהצבא – עתירה כנגד פיטורין מהצבא

| 08/08/2012 | זכויות אנשי הקבע

ועדת עור לפי הוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל

בעניין:

וע׳ 22/11 בקשה

רס״ל י.פ.                         (״המבקש״)

נ ג ד

 

1.      רמ״ח הסגל באכ״א

2.      הרב הצבאי הראשי

3.      רמ״ח הרבנות הצבאית הראשית

4.      רמ״ט הרבנות הצבאית הראשית   (״המשיבים״)

החלטה 

1.      בפנינו בקשה שהוגשה על ידי המבקש ב־ 11.10.2011 ״שלא ליישם את החלטת המשיב בכל הנוגע לפיטוריו של המבקש... ולאפשר למבקש להמשיך בעבודתו אצל המשיבים באותו תפקיד״.

2.      על פי החלטת רמ״ט הרבנות על המבקש להשתחרר מהצבא ביום 23.10.2011.

3.      ההודעה על הכוונה לשחרר את המבקש מן השירות יצאה ב־ 20.7.2011.

4.      המבקש גויס לצה״ל מן האזרחות בשנת 2004, ושירת בתפקיד טבח מוסמך כשרות בדרגת רס״ל ביחידת מרכז מזון - תפקיד בתקן קבע ראשוני.

5.      אין מחלוקת כי המבקש ״מצטיין בתפקידו ומוערך מאוד בענף הכשרות ואכן דורג א׳ בדירוג החיילי... בשנים 2009 ו־ 2010 דורג כבולט לחיוב.״

(מתוך סיכום ראיון שנערך למבקש ב־ 1.9.2011 על ידי הרב רפאל עמר, ראש ענף כשרות במטכ״ל).

6.      באפריל 2011 השלים המבקש שירות של שבע שנים בקבע ראשוני.

7.      עד למועד הנזכר בסעיף 6, לא נמצא למבקש תקן בתפקיד קבע מובהק.

8.       לאחר שהשלים המבקש שבע שנות שירות בקבע ראשוני, וגם לפני כן, לא נמצא עבורו תפקיד בקבע מובהק. אנשי הרב״צ פנו בבקשה להאריך את שירות המבקש בשנה נוספת, שמינית, בקבע ראשוני - וכל זאת ללא התחייבות ליתן לו לאחר מכן תפקיד בקבע מובהק - וזאת בהעדר תקן מתאים. רמ״ח הסגל אישר להאריך את שירות המבקש עד 20.10.2011. במועד זה, משלא נמצא למבקש תפקיד בקבע מובהק, הוחלט על ידי הרבצ״ר לשחרר את המבקש מן השירות.

9.       המבקש ערער על ההחלטה הנזכרת בסעיף 8 לעיל. ראש מחלקת הסגל דן בערעור והחליט לדחותו.

10.   המבקש פנה לנציב קבילות החיילים - אולם פנייתו נדחתה והחלטת השחרור נשארה בעינה.

11.   לדעתי, ההחלטה נשוא הבקשה נכונה ואינה לוקה באף ליקוי שיש בו כדי לפסול החלטה מנהלית, וזאת מן הסיבות הבאות:

א.   ההחלטה סבירה.

ב.    ההחלטה ניתנה כדין ולמבקש ניתנו אפשרויות לבטל את ההחלטה, כגון ערעור בפני מחלקת הסגל וקבילה בפני נציב קבילות החיילים.

ג.     בעבר נפסק, וראו, בכל הענווה, החלטתנו בעניין אלינה גרובמן ו״ע 1/10 :

״מתן סעד זמני שבכוחו להקפיא או להשיב אחור מצב קיים, המו אפשרי רק במקרים מיוחדים, חריגים, בהם פסלותה של הפעולה המנהלית בולטת לעין.״

המקרה שלפנינו אינו חריג במידה כזאת שיש לדון ולהחליט בו ללא שמיעת ראיות.

ד.    קיימים אילוצים אובייקטיביים - בראש ובראשונה חוסר יכולת מצד הרבנות הצבאית להתחייב לתקן מובהק עבור המבקש בעתיד הקרוב - ולא ניתן לחרוג מפקודות הצבא בקשר למבקש - כפי שקבע נציב קבילות החיילים, שאני סבור, עם כל הכבוד, כמותו בעניין זה. לא נראה לי שאנו צריכים להתערב ולגרום לאי מילוי פקודות הצבא אפילו אם אנו סבורים שכיוון שמדובר בחייל מצטיין ויגרם לו נזק עקב פיטוריו, הרי שאין כל אפשרות לסטות מפקודות הצבא, בוודאי לא בהליך של דיון בצו מניעה.

ה.    למבקש ניתנה התראה מוקדמת לפיטוריו.

12.   לסיכום, לא שוכנעתי שלמבקש נעשה עוול או כי הגורמים הצבאיים חרגו מפקודות הצבא וסטו מן המנהל התקין בהחלטתם, מה גם שאם בסופו של הדיון בערר יוחלט כי השחרור של המבקש מן הצבא נעשה שלא כדין, אפשר יהיה להשיב את המבקש לשירות בצה״ל.

13.   הבקשה נדחית.

14.   המבקש ישא בהוצאות המשיבים ובשכר טרחת עורך דינם בסך של 5,000 ₪, וזאת במקרה שיסתבר שלא היה מקום להגשת הבקשה והערר ידחה.

15.   כיוון שהיום ערב שמחת תורה, מחר שמחת תורה ולאחר מכן יום שישי ויום שבת - הרי שכדי לא לסכל את האפשרות של המבקש לערער על החלטה זו, אני מחליט לעכב את ביצוע השחרור עד 27.10.2011, בשעה 12:00.

ניתנה היום, י״ד בתשרי, תשע״ב (19.10.2011) בהעדר הצדדים ובאי כוחם

שופט(בדימוס) יהושע פלפל יו״ר הוועדה

השארת תגובה

Leave a Message