מצ”ח חותרים להוצאת הודאה מהנחקר בעוד הוא מנסה לחלץ עצמו מהצרה

| 19/05/2014 | חקירת מצ"ח וזכויות הנחקר

היקף חקירות מצ"ח

בשנת 2013 הוגשו לבית הדין הצבאי  849 כתבי אישום כנגד חיילים בצה"ל, אשר נחקרו במצ"ח. 849 חיילים וחיילות מצאו עצמם נאשמים בהליך פלילי בפני בית דין צבאי (שהינו ערכאה פלילית לכל דבר ועניין), ומרביתם אף שהו במעצר עד לתום ההליכים לאורך המשפט כולו, לעיתים גם למשך שבועות וחודשים ארוכים. 849 משפחות מצאו עצמן פתאום נגררות לדיונים משפטיים, לביקורים בכלא הצבאי ולמראה בנם או בתם היקרים כבולים באזיקים.

חשוב להבהיר, כי בשנת 2013 נפתחו למעלה מ- 2,000 תיקי חקירה במצ"ח ומתוכן בגין 849 מהחקירות הוגשו כאמור כתבי אישום לבית הדין הצבאי. בנוסף, הוגשו עוד 3,862 כתבי אישום כנגד חיילים בגין עבירות של היעדרות מן השירות של ברשות (עריקות). כ- 50% מתוך 849 כתבי האישום שהוגשו נגעו לעבירות סמים בצה"ל (בעיקר שימוש עצמי, החזקה לשימוש עצמי וסירוב למסור דגימת שתן). מדובר באחוז גבוה ביותר מה שמצביע על האכיפה הקשה בסוגיות השימוש בסמים בצה"ל.

המספרים הללו מלמדים על היקף התופעה ועל חשיבות ההכנה והכרת הזכויות מצד החיילים הנחקרים. מסיבה זו, רואים אנו לנכון לפרט במאמרנו זה את דרך הפעולה של מצ"ח, את אופן ניהול החקירות ובעיקר את זכויותיהם של החיילים הנחקרים, אשר לא תמיד דואגים לממש אותן במהלך החקירה, ובסופו של דבר מוצאים עצמם מסובכים עד הראש בהליכים פליליים שניתן היה למנוע אותם מלכתחילה.

על שלבי החקירה במצ"ח

ובכן, חקירת מצ"ח מתנהלת כמעט תמיד בשלבים הראשונים בחשאי. החייל ממשיך במנהגו כבכל יום אחר בעוד מצ"ח פועלים מאחורי גבו עד אשר בוקר בהיר אחד, החייל נדרש להתייצב במשרד הרס"ר ושם מחכים לו בלשי מצ"ח המעכבים אותו לחקירה או במקרים אחרים מגיעים ישירות לביתו על מנת לעכבו לחקירה. שם מתחיל הסיפור שסופו בדרך כלל ידוע מראש. מצ"ח חותרים לקבלת הודאה מהחייל כי עבר עבירה והחייל מצידו מנסה בכל כוחו לשמור על שתיקה או לכפור בחשדות המופנים כלפיו. במרבית המקרים, בתום שעות ארוכות ידה של מצ"ח על העליונה והחייל "נשבר" בחקירה ומודה בביצוע עבירה, בדרך כלל שימוש בסמים קלים או בעבירות אחרות כגון אלימות, עבירות מחשב וכיוצ"ב.

מיד עם עיכובו למצ"ח נערך על גופו של הנחקר חיפוש דקדקני והוא מנותק מן העולם החיצון. לאלמנט הניתוק מן העולם חשיבות מכרעת בפן המנטאלי כלפי הנחקר. חוקרי מצ"ח נוטלים את מכשיר הטלפון שלו, בין אם בהסכמה ובין אם לא, ובשלב זה כלל לא מחויבים להודיע על דבר עיכובו של החייל לחקירה. במצב זה, שנמשך לעיתים שעות ארוכות, החייל חש שהוא מבודד מעולמו, אין לו קשר עם הוריו וחבריו, והוא מצוי בידיהם של חוקרי מצ"ח אשר מתחילים להטיל עליו את מלוא כובד משקלם ומטיחים בו האשמות חמורות, בדרך כלל הרבה מעבר לידוע להם מראש, על מנת להכין את הקרקע לשבירת רוחו של הנחקר ולגרום לו לחשוב כי אם יודה ולו בחלק קטן ממה שמטיחים בו - תיפסק החקירה ובכך יוכל להשתחרר לביתו.

טעות זו, אשר נפוצה מאוד בקרב הנחקרים, היא תוצר של אלמנט חקירה ידוע של מצ"ח. תטיח בנחקר כי הוא חשוד בסחר בסמים ואז בשמחה הוא יודה "רק" בשימוש עצמי ואף ירגיש הקלה כי לא הסתבך בעבירה חמורה. בדיעבד, מתברר לנחקרים כי תרגיל חקירה זה היה מתוכנן מראש, למצ"ח לא היה כלל חשד לעבירות סחר ולמעשה נפל הנחקר קורבן לתרגיל חקירה מוכר וסיבך את עצמו בעבירה פלילית, מבלי שלמצ"ח הייתה ראיה כלשהי לביצוע העבירה.

מעבר לכך, למצ"ח תרגילי חקירה נוספים רבים ומגוונים. אין מדובר בפעולות לא חוקיות או לא לגיטימיות מצד מצ"ח. תפקידה של מצ"ח לחקור, לאסוף ראיות ולבסס חשדות פליליים. מסיבה זו, כל פעולה הינה לגיטימית ובלבד שאיננה בלתי חוקית. למצ"ח אסור "לזייף" ראיות על מנת להציג לנחקר (כמו לדוגמא להציג לו עדות מפלילה של חייל אחר או להציג לו פלט שיחות או תדפיס מזויף להוכחת ביצוע העבירה על ידו). מה שכן, למצ"ח מותר בהחלט לשקר לנחקר ולמסור לו בעל פה כי קיימת ראייה מפלילה כנגדו. מה שכן, אסור להציג ראיה שהיא מזויפת. במרבית המקרים, חייל הנחקר במצ"ח ואשר נמסרים לו פרטים מסוימים בדבר עבירה שלכאורה ביצע, חש כי באמת החוקרים "סוגרים עליו" וכי אם הם אומרים לבטח יש להם את הראיה עליה הם מדברים. האמת, בדרך כלל, הפוכה לחלוטין.

חשוב לדעת כי עיכוב לחקירה לא מחייב הודעה למשפחת הנחקר. חייל יכול להיות מעוכב לחקירה כ-6 שעות לכל היותר. כך קובע החוק. מעבר לכך, החזקתו בחקירה מבלי שייעצר איננה חוקית. אם החייל לא יעמוד על זכותו לקום וללכת לביתו - מצ"ח בוודאי לא יעמידו אותו על זכותו זו וימשיכו בחקירה. היה והחייל נעצר על ידי פקודת מעצר של קצין במצ"ח, המעצר יכול להימשך עד 48 שעות לכל היותר ולאחריהן חובה להביאו לשופט צבאי בבית הדין הצבאי לשם הארכת מעצר. אסור להחזיק חייל במעצר מעבר ל-48 שעות מאז שנעצר.

דרישה למסור דגימת שתן במצ"ח

בדרך כלל, כאשר מדובר בעבירות סמים, מתבקש הנחקר למסור דגימת שתן בתוך החקירה, אשר נבדקת בו במקום ב"ערכת שדה" (ערכת בדיקה של מצ"ח שאינה מאפשרת קבלת ממצא חד משמעי אלא ממצא חלקי בלבד). היה והדגימה נבדקה בערכת שדה ונמצאה מלוכלכת (היינו: מכילה תוצרי סמים) מצ"ח בוודאי משתמשים בממצא זה על מנת להעמיק את הלחץ על הנחקר וחותרים לקבלת הודאה בכתב כי ביצע בעבר שימוש בסמים בהיותו חייל (גם אם בנסיבות אזרחיות ומחוץ לבסיס ולשעות הפעילות). חשוב לדעת כי חייל אינו חייב למסור דגימת שתן לחוקרי מצ"ח. במקרה שכזה, לא ניתן ליטול מהחייל דגימה בכוח. אין למצ"ח שום סמכות להפעיל כוח על נחקר במהלך חקירה. לכל היותר יכול חוקר מצ"ח להרים קולו על הנחקר ולהשתמש בפיו אבל בשום מקרה חוקר מצ"ח אינו רשאי להשתמש בידיו ו/או בחפץ כלשהו באלימות כלפי נחקר. היה והחייל מסרב למסור דגימת שתן, יכול החוקר לפנות לקצין בכיר במצ"ח ולדרוש כי יוצא צו המחייב מתן שתן. היה ויוצג לחייל צו כזה (לא בהכרח ניתן להוציא צו בכל תיק חקירה, הדבר תלוי בראיות שבידי מצ"ח) - עדיין יכול החייל לבחור לא למסור שתן ובכך ייתכן ויוזהר כי הוא עובר עבירה שעניינה סירוב למסור דגימת שתן, עליה יכול ויועמד לדין גם כן בפני בית דין צבאי.

 זכותו של חייל לשמור על השתיקה ולהיוועץ בעורך דין צבאי

אלו הן שתי הזכויות החשובות ביותר, אשר למרבה הצער לא תמיד ממומשות על ידי חיילים הנחקרים במצ"ח. ראשית, חייל יכול לשמור על שתיקה ולהימנע מלענות לחוקרי מצ"ח על שאלות שתשובתו עליהם יכולה לסבך אותו. כמובן, ששתיקה יכולה לחזק את הראיות כנגד הנחקר, אבל במרבית המקרים אין למצ"ח ראיות כה חד משמעיות ולכן החשש הזה כמעט תמיד אינו רלוונטי בפועל. שנית, הזכות החשובה ביותר לחייל הנחקר במצ"ח היא הזכות לקבל ייעוץ, פנים מול פנים או טלפונית, מידי עורך דין הבקיא בדין הצבאי. לא כל עורך דין יכול לייעץ לנחקר במצ"ח ויש צורך באישור מיוחד לעיסוק בדין הצבאי והיתר שחייב עורך הדין להציג למצ"ח בטרם מתן הייעוץ. עורך הדין הוא האדם היחיד בשלב החקירה אשר רוצה בטובתו של החייל הנחקר. כל שאר המעורבים בחקירה ובעיקר חוקרי מצ"ח, אלה הנחמדים בחקירה ואלה שפחות נחמדים, רוצים דווקא ברעתו של הנחקר וחותרים לכך שיודה בביצוע עבירה פלילית או צבאית.

חשיבות הייעוץ לנחקר היא רמה במעלה. אין זכות חשובה ממנה במהלך החקירה במצ"ח. מעבר לייעוץ המשפטי הנוגע לטיב החקירה ולראיות, הרי שעצם קבלת הטלפון מעורך הדין באמצע החקירה מחייבת הפסקת החקירה מידית, ובעיקר גורמת לחייל הנחקר להקלה משמעותית שיש מי שרוצה בטובתו ומחלץ אותו מידיהם של החוקרים. לתחושה זו משמעות רבה ביחס לפן המנטאלי וליכולותיו של הנחקר להמשיך ולעמוד למול לחץ החוקרים משך שעות חקירה ארוכות. בדרך כלל, החייל אינו מזמן את עורך הדין בעצמו אלא המשפחה היא שחוששת לגורל בנה הנחקר ופונה בזריזות להסדרת הייצוג. אבל - גם החייל עצמו, בהנחה והוא מודע לזכויותיו, יכול ואף מומלץ שיודיע לחוקרי מצ"ח כי הוא עמוד על זכותו להיוועץ בעורך דין ואף רשאי לנקוב בשמו של עורך הדין ובמספר הטלפון להתקשרות עמו ולבקש מחוקרי מצ"ח כי יקשרו בינו ובין עורך הדין. מכאן החשיבות שבהצטיידות מראש ובהכנה מראש למקרה של חקירת מצ"ח אפשרית.

בשורה התחתונה, חשוב מאוד לקרוא, להעמיק ולחקור אודות הליכי החקירה במצ"ח ובעיקר אודות הזכויות של החיילים הנחקרים. מרבית הנחקרים, כפי שמלמדת המציאות, "נופלים בפח" שטומנים להם חוקרי מצ"ח, עקב היותם צעירים, חסרי עבר פלילי, ומי שזו חקירתם הראשונה מול גוף חקירה מקצועי. הם חשים כי נתפסו ואין כל דרך מילוט ממצבם למעט הודאה בביצוע העבירה. טעויות אלה מתגלות מאוחר מדי ולאחר שכבר החל הליך משפטי יקר, כואב ולעיתים הרה אסון מבחינת החיילים, גם בראיה עתידית לקראת חייהם האזרחיים לאחר השירות.

כמובן, שקצרה היריעה מלתאר את כלל הפעולות האפשריות מצד חוקרי מצ"ח, את כלל התרגילים הנהוגים, את נושאי ההקלטות החשאיות, המדובבים, הלחץ הפסיכולוגי, ההבטחות שניתנו ללא כיסוי מצד החוקרים, החיפושים בבית המשפחה ובבסיס, ההתחקות אחר מסרים ותמונות בטלפון הנייד וכיוצ"ב. על עניינים אלה ניתן לקרוא במאמרים נוספים שהועלו לאתרנו זה.

 למידע נוסף אודות הליכי החקירה במצ"ח ו/או ליצירת קשר מיידי עם עורך דין צבאי ממשרדנו לקבלת עזרה און ליין לגבי חייל הנחקר במצ"ח, ניתן ליצור קשר בטלפונים 03-5288580 עורך דין צבאי בני קוזניץ 052-4445559 עורך דין צבאי עידן פסח 050-5531062.

* מאמר זה נכתב בלשון זכר ואולם כל האמור בו מתייחס לגבר ולאישה, לחייל ולחיילת - כאחד.

השארת תגובה

Leave a Message