חובות וזכויות חיילים

12 מאמרים

חובות וזכויות חיילים

מניעת חופשה – ריתוק ללא משפט

מניעת חופשה - מהי?   מניעת חופשה היא צעד הננקט על ידי מפקד הסבור כי חייל עבר עבירה שיש להענישו...

27/09/2003

חובות וזכויות חיילים

הוראת פיקוד עליון 1.0106 תחולת הוראות משהב”ט על חיילים בצה”ל

כללי   1.         המנהל הכללי של משרד הביטחון (להלן - משהב"ט) מוסמך מתוקף תפקידו לפרסם הוראות, המחייבות את משהב"ט על...

26/09/2003