• בית
  • הדין המשמעתי (שיפוט על ידי קצין שיפוט)

כל הפוסטים בהדין המשמעתי (שיפוט על ידי קצין שיפוט)

התנהגות שאינה הולמת

סעיף 130 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי עבירה מסוג התנהגות שאינה הולמת חלה על חייל בדרגת סמל או בדרגה גבוהה יותר,

קרא עוד ←

האם ייתכן שמגיעים לך פיצויים? ריצית עונש ובסוף זיכו אותך, העונש בוטל או לא שוחררת בזמן?!

מאמר זה עוסק במצב של כליאת שווא, ובזכות החייל הנכלא כליאה כזו לקבל פיצויים בגינה. המאמר סוקר את המצבים בהם עשוי חייל להיכלא כליאת שווא.

קרא עוד ←

דרך תיעוד הדין המשמעתי חייבת להשתנות

המצב הקיים היום בהליכי הדין המשמעתי בצבא מטיל את חובת התיעוד של ההליך המשפטי ושל שמירת זכויות החייל על קצין השיפוט. אם קצין השיפוט מנצל חובה זו לרעה, לחייל אין כל דרך להתמודד עמו.

קרא עוד ←

המדריך לקצין בכלא 6

מדריך מפורט ביותר לקצין השוהה בכלא 6, הכולל תיאור מפורט של כל הליך הקליטה בכלא, השהות בו, תיאור הקציניה בכלא וכו

קרא עוד ←

בג"צ פילנט - מהפכה בדין המשמעתי

פסק הדין בעניינו של יוסי פילנט, החייל אשר התבצר בבית של מתנחלים וקרא לסרב לפנותו, נקבעו שינויים דרמטיים בהליך הדין המשמעתי בצה"ל: 1. פסק משמעתי מרשיע חייב בהנמקה. הנמקה זו מהווה בסיס להפעלת סמכויותיו של ס´ הפצ"ר בהתערבות בהליך המשמעתי. 2. קצין השיפוט חייב לבחון את הראיות המובאות בפניו באופן עצמאי. 3. על קצין השיפוט מוטלת חובה לרשום את טענותיו של החייל הנשפט בטופס התלונה.

קרא עוד ←

תיקונים חשובים בדין המשמעתי

ביום 12 ביולי 2004, התקבל בכנסת תיקון חשוב ביותר לחוק השיפוט הצבאי, הכולל שינויים בהליכי הדין המשמעתי בצה"ל. להלן ייסקרו עיקרי השינויים.

קרא עוד ←

בית דין צבאי לעומת הדין המשמעתי

הליך הדין המשמעתי (דמ"ש), הליך פיקודי שמטרתו, במקור, לטפל בבעיות משמעת, משמש לעתים בצבא כתחליף להעמדה לדין פלילי בפני בית דין צבאי. המאמר סוקר את ההבדלים העיקריים בין ההליך המשמעתי לבין ההליך הפלילי בצבא.

קרא עוד ←

פ"מ 33.0302 דין משמעתי

פקודת המטכ"ל הבסיסית המפרטת את ההליך המשמעתי הצבאי.

קרא עוד ←

משפט צבאי - זכויות החייל בדין המשמעתי בצבא

מטרת הדין המשמעתי היא בעיקר לאפשר את תפקודה התקין של היחידה ולשמור על הסדר והמשמעת, ולכן הדין המשמעתי הוא הליך פיקודי בעל מאפיינים של הליך שיפוטי. להלן תקציר זכויות החייל הנשפט בהליך המשמעתי, כפי שהופץ בצהלנט. להדפיס ולשמור.

קרא עוד ←