קצין תגמולים

6 מאמרים

קצין תגמולים

התיישנות נכות מצה"ל

חוק הנכים קובע מסגרת בת 3 שנים בלבד לשם הגשת תביעה לנכות עקב השירות הצבאי. חשוב להבהיר, כי תקופת...

26/12/2011

קצין תגמולים

אחוזי נכות בתביעות קצין תגמולים – מבחנים כלליים לקביעת אחוזי נכות

אופן חישוב אחוזי הנכות הנקבעים על ידי הועדות הרפואיות של קצין התגמולים מוסדר בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), התש"ל-1969. תקנות...

18/10/2009

קצין תגמולים

קצין תגמולים – התיישנות

ההתיישנות בתביעות נגד קצין התגמולים מתחילה ביום שחרורו של הנכה מהשירות הצבאי בו נגרמה נכותו ומסתיימת בתום שלוש שנים ממועד...

10/10/2009

קצין תגמולים

קצין תגמולים – החוקים הרלוונטיים

  החוקים העיקריים בהם נקבעו זכויות הנכים הם: - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב). - חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון...

10/10/2009

קצין תגמולים

קצין תגמולים – מי זכאי להגיש תביעה?

אלה הם הזכאים להגיש תביעה כנגד קצין התגמולים במשרד הביטחון: - חיילים בשירות סדיר (חובה וקבע), חיילים משוחררים, חיילים בשירות...

10/10/2009

קצין תגמולים

נכה צה"ל החי בחו"ל זכאי לסיוע ברכישת רכב רפואי

בית המשפט העליון קבע בהחלטה חשובה ביותר כי נכה צה"ל המתגורר בחו"ל למעלה מ- 180 יום בשנה זכאי בסיוע לרכישת...

09/10/2009

נושאים מומלצים