• בית
  • קצין תגמולים

כל הפוסטים בקצין תגמולים

התיישנות נכות מצה"ל

חוק הנכים קובע מסגרת בת 3 שנים בלבד לשם הגשת תביעה לנכות עקב השירות הצבאי. חשוב להבהיר, כי תקופת ההתיישנות

קרא עוד ←

אחוזי נכות בתביעות קצין תגמולים - מבחנים כלליים לקביעת אחוזי נכות

אופן חישוב אחוזי הנכות הנקבעים על ידי הועדות הרפואיות של קצין התגמולים מוסדר בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), התש"ל-1969. להמשך ->

קרא עוד ←

קצין תגמולים - התיישנות

ההתיישנות בתביעות נגד קצין התגמולים מתחילה ביום שחרורו של הנכה מהשירות הצבאי בו נגרמה נכותו ומסתיימת בתום שלוש שנים ממועד זה. במילים אחרות, תביעה של נכה אשר חלפו 3 שנים מיום שחרורו מהשירות בו נגרמה הנכות מתיישנת.

קרא עוד ←

קצין תגמולים - מי זכאי להגיש תביעה?

מיהם האוכלוסיות הזכאיות להגיש תביעה בגין פגיעה בשירות?

קרא עוד ←

נכה צה"ל החי בחו"ל זכאי לסיוע ברכישת רכב רפואי

בית המשפט העליון קבע בהחלטה חשובה ביותר כי נכה צה"ל המתגורר בחו"ל למעלה מ- 180 יום בשנה זכאי בסיוע לרכישת רכב רפואי בחו"ל.

קרא עוד ←