• בית
  • חקירת מצ"ח (עמוד 3)

כל הפוסטים במשטרה צבאית חוקרת – חקירת מצ"ח וזכויות הנחקר

הוראת פיקוד עליון 2.0715 ועדות חקירה - חובת מינוי, סמכויות ונהלים

כללי   1.       שר הביטחון, הרמטכ"ל וכל קצין, שהרמטכ"ל אצל לו מסמכותו, רשאים למנות ועדת חקירה לשם חקירת כל

קרא עוד ←