• בית
  • עריקות ונפקדות (עמוד 4)

כל הפוסטים בעריקות ונפקדות

עריקות מהצבא

בבית הדין הצבאי ביפו משרדנו ייצג עריק מהצבא לתקופה של כמעט תשעה חודשים. לנוחותכם מצורף העתק פרוטוקול

קרא עוד ←

עריקות מילואים - עשרים ימי מאסר - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי לערעורים דחה את ערר התביעה על עונש מאסר של 20ימים בגין עבירת היעדרות משירות מילואים של כשנה וחצי.

קרא עוד ←

נפקדות לתקופה של 575 ימים - עונש 9 חודשים בפועל - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי לערעורים דחה את ערעורו של נאשם אשר הורשע בעבירה של היעדר מן השירות שלא ברשוךת לתקופה של 575 ימים ואישר עונש מאסר בפועל בן 9 חודשים.

קרא עוד ←

השתמטות לתקופה של 7 שנים - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי לערעורים דחה את ערעורו של משתמט משירות צבאי לתקופה של 7 שנים אשר ביקש כי תקופת מאסרו תיחשב לו כחלק מתקופת השירות.

קרא עוד ←

היעדרות רביעית של 201 ימים - עונש 161 ימי מאסר בפועל - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי דחה את ערעור התביעה הצבאית הראשית ואישר עונש של 161 ימי מאסר בפועל לחייל אשר הורשע בפעם הרביעית בבית הדין הצבאי בגין עבירה של היעדר מן השירות והפעם לתקופה של 201 ימים.

קרא עוד ←

פסיקה נבחרת - נפקדות לתקופה של 1543 ימים - עונש מאסר בפועל 180 ימים

בית הדין הצבאי לערעורים החמיר בעונשו של חייל אשר הורשע בעבירה של היעדר מן השירות לתקופה של 1543 ימים וגזר עליו עונש מאסר בפועל של 180 ימים.

קרא עוד ←

היעדרות משירות בת 126 ימים - הסתפקות בימי מעצר ספורים - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי הקל בעונשו של חייל אשר הורשע בביצוע עבירה של היעדרות מן השירות בת 126 ימים. בית הדין הקל על הנאשם והסתפק בתקופת מעצרו בהסכמת התביעה.

קרא עוד ←

נפקדות לתקופה של 156 ימים - עונש מאסר בפועל של 8 ימים - פסיקה נבחרת

בית הדין לערעורים הקל בעונשה של נאשמת אשר הורשעה בביצוע עבירה של היעדר מן השירות לתקופה של 156 ימים והעמיד את עונש המאסר בפועל על 8 ימי מאסר בלבד.

קרא עוד ←

היעדרות משירות לתקופה של 507 ימים - עונש מאסר של 5 חודשים בפועל - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי לערעורים דחה את ערעורו של נאשם אשר הורשע בעבירה של העדר מן השירות שלא ברשות לתקופה של 507 ימים, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, ובעבירה של בריחה ממשמורת, לפי סעיף 121 לחוק. בית הדין הותיר על כנו עונש מאסר בפועל בן 5 חודשי מאסר בפועל.

קרא עוד ←

היעדרות משירות בת 51 ימים - עונש של 80 ימי מאסר בפועל - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי החמיר בעונש המאסר המותנה של נאשם אשר נעדר ללא רשות מיחידתו לתקופה של 51 ימים בסיומה התייצב.

קרא עוד ←