• בית
  • עבירות סמים בצבא (עמוד 3)

כל הפוסטים בעבירות סמים בצבא

שימוש בחשיש על ידי קצין בצבא - עבירות סמים

בבית הדין הצבאי לערעורים בפני השופטים:   אלוף ישי                 בר -  אב"ד אל"ם מרדכי          לוי  - 

קרא עוד ←

15 חודשי פסילת רישיון בגין הרשעה שניה בעבירת סמים - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי לערעורים גזר 15 חודשי פסילה לחייל שהורשע פעם שניה בעבירה של שימוש בסם מסוכן, זאת בנוסף ל-90 ימי מאסר בפועל.

קרא עוד ←

שחרור "מסתפק" - שימוש מרובה בחשיש - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי לערעורים אישר הארכת תנאי סמים שהיה כנגד נאשם לאחר תקופת מעצר לאור פיטוריו משירות למרות שימושים חוזרים ונשנים בסם מסוכן.

קרא עוד ←

15 שימושים בקנאביס - 70 ימי מאסר בפועל - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי לערעורים הקל בעונשה של חיילת אשר הורשעה בעבירה של שימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7(א) ו-(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973. עניינה של העברה שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס, בנסיבות שאינן צבאיות, ב-15 הזדמנויות. בית הדין גזר עליה עונש של 70 ימי מאסר בפועל.

קרא עוד ←

עשרות שימושים בסם קנאביס - 110 ימי מאספר בפועל ושמונה חודשי פסילה - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי דחה את ערעורו של נאשם ואישר עונש של 110 ימי מאסר בפועל ושמונה חודשי פסילה בגין הרשעתו בעברה של שימוש בסם מסוכן והחזקתו, לפי סעיף 7(א) ו-(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג -1973, ובעברה של החזקת כלים, לפי סעיף 10 סיפא לפוקדת הסמים המסוכנים.

קרא עוד ←

סחר בסם מסוכן - עונש מאסר בפועל בן 23 חודשים - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי לערעורים אישר עונש מאסר בפועל בן 23 חודשי מאסר אשר נגזר על נאשם אשר הורשע בשני פרטי אישום של סחר בסם מסוכן, לפי סעיפים 13 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, ובעבירה של שימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7(א) ו-(ג) סיפא לפקודה האמורה.

קרא עוד ←

שימוש חד פעמי בסם מסוכן - הורדת נגד לדרגת טור´ - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי דחה את ערעורו של נגד אשר הורשע בשימוש חד פעמי בסם מסוכן והותיר את הורדתו לדרגת טור´ על כנה.

קרא עוד ←

סירוב לתת דגימת שתן - קנס, מאסר על תנאי והורדה לדרגת טור´ - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי לערעורים דחה את ערעורו של חייל אשר לאחר שחרורו הורשע בעבירה של סירוב לתת דגימת שתן לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים וניסה לשבש את דגימת השתן. בית הדין אישר עונש של קנס ותנאי כמו גם הורדה לדרגת טור´.

קרא עוד ←

סחר בסם מסוכן וסירוב להיבדק - 30 חודשי מאסר בפועל - פסיקה נבחרת

בית הדין הצבאי לערעורים אישר עונש של 30 חודשי מאסר בפועל כנגד חייל שהורשע בשני פרטי אישום של סחר בסם מסוכן והעבירה של סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים.

קרא עוד ←

ארבעה שימושים בסם קנאביס -של נגד בשירות קבע - 34 ימי מאסר בפועל , 3 חודשי פסילה והורדה לדרגת טור´ - פסיקה נבחרת

בית הדין לערעורים דחה את ערעור התביעה על קולת העונש שהוטל על נגד בקבע אשר הורשע בביצוע ארבעה שימושים בסם מסוכן מסוג קנאביס.

קרא עוד ←