• בית
  • הליכים לאחר משפט

כל הפוסטים בהליכים לאחר משפט

עיכוב העלאה בדרגה או מינוי לתפקיד בשל חקירת מצ"ח או משפט

עיכוב העלאה בדרגה רב"ט רועי, לוחם ביחידה מובחרת ומפקד על חיילים במחלקתו, נלקח מבסיסו בבוקר יום שלישי על ידי

קרא עוד ←

המדריך לקצין בכלא 6

מדריך מפורט ביותר לקצין השוהה בכלא 6, הכולל תיאור מפורט של כל הליך הקליטה בכלא, השהות בו, תיאור הקציניה בכלא וכו

קרא עוד ←

הוועדה להעברת כלואים מבתי כלא צבאיים לאזרחיים (וועדה 210)

הוועדה להעברת כלואים עוסקת בעניינם של חיילים אשר נשפטו בבתי הדין הצבאיים לעונשי מאסר העולים על שנה. חיילים אלה, עולים, ככלל, לוועדה להעברת כלואים, המחליטה האם להשאירם בכלא הצבאי, או להעבירם לריצוי העונש בכלא אזרחי.

קרא עוד ←

הפ"ע 33.0320 ועדה לעיון בעונש-זימון ודרכי פעולה

תפקידי הוועדה 1. תפקידי הוועדה לעיון בעונש וסמכויותיה הוגדרו בסעיף 510 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-. * תוקף

קרא עוד ←

הורדה בדרגה בשל עבירה שיש עמה קלון

לאחרונה, תוקן חוק השיפוט הצבאי, והורחבו האפשרויות להוריד בדרגה אנשים אשר הורשעו (ולעתים, אף לא הואשמו) בעבירות שיש עמן קלון.

קרא עוד ←