מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

27 מאמרים

מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

06.0104 – קרן לב"י – הקרן להתעצמות צה"ל

כללי 1.לב"י (למען ביטחון ישראל) - הקרן להתעצמות צה"ל (להלן: "קרן לב"י") היא עמותה אזרחית, הפועלת מכוח חוק העמותות,...

23/08/2005

מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

05.0658 סמכויות לדחיית שירות ולדחיית גיוס- תנאים וסייגים

תוקף פרק א מה- 30 בנוב´ 2000 פרק א ? עובד בשירות הצבא בתוקף סמכותי לפי סעיפים 139, 140...

23/08/2005

מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

05.0651 – הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-

כללי 1. שר הביטחון העביר את סמכותו לדחיית התייצבות לשירות סדיר ולדחיית המשך השירות הסדיר לבעלי תפקידים, כמפורט בהודעה בדבר...

23/08/2005

מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

05.0650 – הודעה על מינוי פוקדים* לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986- [1] (להלן - החוק), אני מודיע כי אצלתי לנושאי...

23/08/2005

מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

05.0301 – סמכויות קציני שיפוט וסייגים לסמכויות קציני שיפוט

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 139 (2), 140 ו- 158 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, הנני מעניק בזה סמכויות קצין שיפוט...

23/08/2005

מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

05.0221 הוראות בדבר שימוש בכוח לצורך מילוי תפקיד ובדבר ליווי כלואים

הגדרות 1. בהוראה זו:- א. "פשע" פירושו - עבירה שהעונש הקבוע לצדה בחוק עולה על שלוש שנות מאסר. ...

23/08/2005

מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

05.0211 הוראות בדבר מעצר פתוח

בתוקף סמכותי לפי סעיף 508  (2) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955- הנני קובע בזה את ההוראות הבאות ביחס לדרכי הביצוע של...

23/08/2005

מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

05.0209 – שלילה של דרגת הפיקוד עקב חיוב בבית-משט

כללי 1. הרמטכ"ל, באישור שר הביטחון, רשאי לשלול דרגה מאדם בעל דרגה פיקודית אשר נתחייב על ידי בית משפט...

23/08/2005

מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

03.0905 אותות מלחמה- זכאויות

הגדרות תוקף סעיפים 1 עד 31 מה- 16 במארס 2000 1. בהוראה זו: א. "שירות סדיר" ו"שירות...

23/08/2005

נושאים מומלצים