פקודות מטכ”ל

253 מאמרים

פקודות מטכ"ל

38.0124 – העלאה בדרגה לאחר המוות בשעת רגיעה ובשעת חירום

הגדרות תוקף סעיפים 1 עד 6 מה- 3 ביוני 98 1. "שעת חירום" - לעניין פקודה זו שעת חירום - שעת...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל, זכויות רפואיות

38.0123 – סיוע לקרובי חיילים המאושפזים בבתי חולים בשעת רגיעה ובשעת חירום

הגדרות תוקף סעיפים 1 עד 41 מה- 31 במאי 2000 1. בפקודה זו: א. "חייל" - חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל, זכויות רפואיות

38.0121 – חיילי מילואים שנפגעו במהלך גיוסם בשעת חירום

כללי 1. חייל מילואים, אשר נפגע במקום ההתייצבות או בדרך ממקום ההתייצבות למחנה או במחנה עצמו, וטרם עבר שלבי חיולו (טרם...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל, זכויות רפואיות

38.0120 – שחרור משירות מילואים או פיטור משירות ביטחון – הורים שכולים

תוקף סעיפים 1 עד 4  מה30- דצמ´ 94 הגדרה 1. אב שכול - לצורך הוראה זו, הינו יוצא צבא החייב בשירות...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל, זכויות רפואיות

38.0118 – אזכרות והנצחת זכרים של חללי צה”ל

כללי תוקף סעיפים 1 עד 15  מה- 3 ביוני 98 1. הכנסת קבעה את יום ד´ באייר, הוא ערב יום העצמאות,...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

38.0117 – מוות של אזרח ביחידה צבאית או במתקן צבאי

דיווח על פטירה תוקף סעיפים 1 עד 8 מה- 16 במארס 2000 1.   נפטר אזרח, בין שהוא עובד צה"ל ובין...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

38.0115 – ביקור חיילים חולים ופצועים בשעת רגיעה ובשעת חירום

הגדרות תוקף סעיפים 1 עד 24 מה - 27 בדצמ´ 98 1. "מתקן רפואי" - בית חולים כללי, שיקומי או פסיכיאטרי,...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

37.0105 – הדרכה לידיעת הארץ בצה”ל

כללי   1. צה"ל רואה צורך להקנות לחייליו את מורשת העם והארץ. 2. לשם כך מקצה צה"ל ליחידותיו מדריכים, אמצעי תובלה...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

37.0102 – השכלה לחיילים בצה”ל

כללי   1. חייל בשירות סדיר, שלא סיים בי"ס יסודי בארץ או שסיים בית-ספר יסודי בחו"ל ולא למד בארץ, חייב...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

37.0101 – ההסברה בצבא

מטרה   1. טיפוח רוח היחידה (מוראל) ע"י העמקת הכרתו הרעיונית של החייל, הידוק זיקתו למדינה ולערכיה הלאומיים והחלוציים,...

28/08/2005