• בית
  • פקודות מטכ"ל (עמוד 2)

כל הפוסטים בפקודות מטכ"ל

38.0124 - העלאה בדרגה לאחר המוות בשעת רגיעה ובשעת חירום

הגדרות תוקף סעיפים 1 עד 6 מה- 3 ביוני 98 1. "שעת חירום" - לעניין פקודה זו שעת חירום - שעת מלחמה, או אם קבע אכ"א-רמ"ח

קרא עוד ←

38.0123 - סיוע לקרובי חיילים המאושפזים בבתי חולים בשעת רגיעה ובשעת חירום

הגדרות תוקף סעיפים 1 עד 41 מה- 31 במאי 2000 1. בפקודה זו: א. "חייל" - חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל. ב. "קרוב"

קרא עוד ←

38.0121 - חיילי מילואים שנפגעו במהלך גיוסם בשעת חירום

כללי   1. חייל מילואים, אשר נפגע במקום ההתייצבות או בדרך ממקום ההתייצבות למחנה או במחנה עצמו, וטרם עבר

קרא עוד ←

38.0120 - שחרור משירות מילואים או פיטור משירות ביטחון - הורים שכולים

תוקף סעיפים 1 עד 4  מה30- דצמ´ 94 הגדרה 1. אב שכול - לצורך הוראה זו, הינו יוצא צבא החייב בשירות מילואים, שבנו או

קרא עוד ←

38.0118 - אזכרות והנצחת זכרים של חללי צה"ל

כללי תוקף סעיפים 1 עד 15  מה- 3 ביוני 98 1. הכנסת קבעה את יום ד´ באייר, הוא ערב יום העצמאות, כיום הזיכרון לחללי

קרא עוד ←

38.0117 - מוות של אזרח ביחידה צבאית או במתקן צבאי

דיווח על פטירה תוקף סעיפים 1 עד 8 מה- 16 במארס 2000 1.   נפטר אזרח, בין שהוא עובד צה"ל ובין שאינו עובד צה"ל, בתחומי

קרא עוד ←

38.0115 - ביקור חיילים חולים ופצועים בשעת רגיעה ובשעת חירום

הגדרות תוקף סעיפים 1 עד 24 מה - 27 בדצמ´ 98 1. "מתקן רפואי" - בית חולים כללי, שיקומי או פסיכיאטרי, או מתקן החלמה. 2. "מצב

קרא עוד ←

37.0105 - הדרכה לידיעת הארץ בצה"ל

כללי   1. צה"ל רואה צורך להקנות לחייליו את מורשת העם והארץ. 2. לשם כך מקצה צה"ל ליחידותיו מדריכים, אמצעי

קרא עוד ←

37.0102 - השכלה לחיילים בצה"ל

כללי   1. חייל בשירות סדיר, שלא סיים בי"ס יסודי בארץ או שסיים בית-ספר יסודי בחו"ל ולא למד בארץ, חייב להשלים

קרא עוד ←

37.0101 - ההסברה בצבא

מטרה   1. טיפוח רוח היחידה (מוראל) ע"י העמקת הכרתו הרעיונית של החייל, הידוק זיקתו למדינה ולערכיה הלאומיים

קרא עוד ←