פקודות מטכ”ל

253 מאמרים

פקודות מטכ"ל

36.0507 – העברה בין שירות הקבע בצה”ל ושירות המדינה

הגדרות 1. שירות קבע - שירות צבאי עפ"י התחייבות לשירות קבע בהתאם להפ"ע 3.0501.2. שירות המדינה - שירות אזרחי עפ"י חוק שירות...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0826 – מוזיאון זרוע אוויר

כללי 1. ייעודו של מוזיאון זרוע האוויר לשמר את מורשת הלחימה של זרוע האוויר ולהנחילה למבקרי המוזיאון ולקרב את הנוער לזרוע...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0825 – שמירה על רציפות הביטוח הרפואי של חיילים בשירות חובה

כללי 1. צה"ל מעניק טיפול רפואי לחיילים בשירות סדיר עפ"י חוק שירות הביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-.2. כדי להבטיח, שהטיפול הרפואי בחיילים לא...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0823 – חיילים בשירות חובה – קליטה בעקבות הצבה ליחידה

כללי 1. חייל בשירות חובה, הנקלט ביחידה לצורך הצבה - מפקד היחידה אחראי על ביצוע מספר פעולות, ואלה הן:-א. הכרה של יחידתו...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0822 – חיילים בשירות חובה – טיפול בראיונות, בבקשות ובפניות, איתור בעיות פרט

כללי 1. מפקד יחידה, מפקד יחידת משנה וכל מפקד בדרגת רב"ט, לפחות, שכפופים לו חיילים, אחראי ליזום פעולות לאיתור בעיות פרט...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0820 – טיפול בחיילים משתחררים ומשוחררים

הגדרותתוקף סעיפים  1 עד 16 מה- 28 במארס 991. בפקודה זו: א. "חייל" - חייל או חיילת (לרבות שוטר או שוטרת במשטרת...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0819 – ביטוח אבטלה לחייל משוחרר ולמי שקיבל פטור משירות סדיר או דחיית שירות

ביטוח אבטלה לחייל משוחררתוקף סעיף 1  מה25- יוני 871. חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח1968-  (להלן החוק), מעניק זכות לדמי אבטלה...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0818 – מועדונים ביחידות

כללי 1. מועדון לחייל הינו ביטוי של דאגת העם לחייל, והוא מיועד לשמש פינה ביתית אזרחית במחנה צבאי.2. האגודה למען החייל בעזרת...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0816 – שוחרים בבתי ספר צבאיים – תנאים וזכויות

כללי   1. שוחר בפקודה זו - גם שוחרת, אלא אם כן יצוין אחרת.   הגדרות תוקף...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0814 – סעד משפטי

כללי תוקף סעיף 1  מה1- אבג´ 69 1. מטרת הסעד המשפטי היא לתת, בסייגים המפורטים בפקודה זו, ייעוץ, ייצוג וסיוע...

28/08/2005