פקודות מטכ”ל

253 מאמרים

פקודות מטכ"ל

35.0813 – אימוץ יחידות צה”ל על ידי גופים אזרחיים ואימוץ גופים אזרחיים על ידי יחידות

מטרת האימוץ * תוקף סעיפים 1 עד 15 מה- 2 יולי 96 1. מטרות האימוץ של יחידות צה"ל על ידי רשויות...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0812 – האגודה למען החייל

1. האגודה למען החייל (אל"ח) הינה המוסד שהוסמך לארגן, לבצע ולבטא פעילות למען חיילי צה"ל. אל"ח מבטאת ומייצגת את הציבור האזרחי...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0810 – נסיעות ברכבת ישראל

נסיעה ברכבת ללא תשלום תוקף סעיף 1  מה2- יולי 72 1. חיילים, המשרתים בשירות סדיר ושוחרים הלומדים בבתי ספר קדם צבאיים...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

קיצור שירות – בקשה לשחרור מוקדם (טופס 1-55), ביטול תב”ן, דחיית חלק משירות סדיר

בקשה לשחרור מוקדם - כללי   1. חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים, המבקש, מטעמים אישיים או מטעמי סעד, שחרור...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

חיילים בודדים – עקרונות, זכויות ונהלים – שירות חובה

חיילים בודדים - עקרונות, זכויות ונהלים תוקף סעיפים 1 ו2-  מה1- דצמ´ 85 1. הפקודה חלה לגבי קצינים וחוגרים בשירות...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

בקשת העבודה קרוב לבית (קל”ב) – חיילים בשירות חובה

Army.co.il - בקשת העבודה קרוב לבית (קל"ב) 1. לצורך פקודה זו:- א. חייל - חוגר(ת) בשירות חובה. ב. רשות מאשרת - 1) קשל"ר...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0806 – בקשות פרט – חיילי מילואים

כללי   1. חייל בשירות מילואים, המבקש להגביל את שיבוצו במילואים מטעמים אישיים, מטעמים משפחתיים או מטעמים רפואיים, יוכל להגיש...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0805 – שירות חובה – מענק נישואין ומענק עקב לידה או אימוץ

כללי   1. למענק נישואין זכאים חיילים בשירות חובה כלהלן:- א. חייל הבא בברית נישואין. ב. חיילת הבאה בברית נישואין לאחר ששירתה...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0804 – חיילים בשירות חובה – החזרת דמי אגרת רשיון

כללי תוקף סעיף 1  מה20- אוק´ 87 1. חייל בשירות חובה, המחזיק ברישיון ממשלתי למקצועות, המפורטים בסעיף 2 להלן, או ברישיון...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0803 – קופה להלוואות ולמענקים לסיוע לחיילים בשירות חובה

כללי * תוקף סעיפים 1 עד 6 מה- 12 נוב´ 95 1. בכל מפקדות הפיקודים והחילות ינוהלו קופות להלוואות ולמענקים לסיוע...

28/08/2005