פקודות מטכ”ל

253 מאמרים

פקודות מטכ"ל

35.0802 – משיכת כספים מחשבונות פרטיים בבנק – חייל מילואים בשירות מיוחד – ייפוי כוח

1. חייל מילואים בשירות מיוחד יוכל, במקרה הצורך, לייפות את כוחו של קרוב משפחה, למשוך כספים מחשבונו בבנק, למקרה שבני משפחתו...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0511 – שקם – מכירת מצרכים לחיילים לצורכי מסיבות משפחתיות

1. מחסני המכר של שקם ימכרו לחיילים מצרכים לצורכי עריכת מסיבות משפחתיות, כלהלן: אירוסין, נישואין, הולדת בן או בת, פידיון הבן,...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0508 – קנייה בשקם – חיילי מילואים

1. חייל מילואים יהיה זכאי בתקופת שירות המילואים הפעיל לקנות בשקם את המצרכים, שהוא זקוק להם בעת שירותו. 2. רשימת המצרכים וכמויותיהם...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0417 – חופשת מחלה – הסעת חולים ואשפוזם – חיילים בשירות סדיר ומילואים

כללי 1. ככלל, יאושפז חייל שקיבל ימי ג´ בחדר חולים יחידתי או מרחבי. 2. חופשת מחלה בבית (ימי ג´ בבית) תינתן...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0415 – חופשות לחיילי מילואים בשירות מילואים פעיל (שמ”פ)

כללי 1. חייל מילואים, הנמצא בשמ"פ, יהיה זכאי לחופשה בהתאם למפורט בפקודה זו. חופשות לחיילי מילואים 2. חייל מילואים, הנמצא בשמ"פ, זכאי...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0413 – חופשה – הארכה ע”י קצין העיר – סיבות אישיות או משפחתיות דחופות

1. חייל שבתום חופשתו זקוק, מטעמים אישיים, להארכת חופשה יחזור ליחידתו ויבקש הארכה ממפקדו. מפקד היחידה יפעל בהתאם לפ"מ 35.0410...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0412 – חופשת משפחה וחופשה מיוחדת בשעת חירום

כללי תוקף סעיף 1  מה15- מרס 87 1. פקודה זו תיכנס לתוקף בשעת חירום, לאחר שראש אכ"א יורה על הפעלתה, והודעה...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0411 – חופשה מיוחדת בצבא – חיילים בשירות חובה בצה”ל

כללי תוקף סעיפים 1 עד 20 מה- 21 מאי 96 1. חופשה מיוחדת ניתנת לחיילים מסיבות אישיות או מטעמים מיוחדים, הקבועים...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0410 – חופשה משפחתית – שירות סדיר

כללי 1. חייל בשירות סדיר (חובה וקבע) זכאי לחופשה משפחתית בשל אירוע אישי, כלהלן: - א. חופשת נישואין, לנישואי החייל(ת) - 10...

28/08/2005

פקודות מטכ"ל

35.0407 – חופשת סוף שבועה ארוכה -חיילים בשירות חובה ביחידות פעילות ברמה א´, ב´ ו-ג´

כללי 1. חופשת סוף שבוע ארוכה תינתן, אחת לחודש, לחייל בשירות חובה, המשרת ביחידת פעילות ברמה א´, ב´ ו-ג´. ...

28/08/2005