• בית
  • פקודות מטכ"ל (עמוד 5)

כל הפוסטים בפקודות מטכ"ל

35.0802 - משיכת כספים מחשבונות פרטיים בבנק - חייל מילואים בשירות מיוחד - ייפוי כוח

1. חייל מילואים בשירות מיוחד יוכל, במקרה הצורך, לייפות את כוחו של קרוב משפחה, למשוך כספים מחשבונו בבנק, למקרה

קרא עוד ←

35.0511 - שקם - מכירת מצרכים לחיילים לצורכי מסיבות משפחתיות

1. מחסני המכר של שקם ימכרו לחיילים מצרכים לצורכי עריכת מסיבות משפחתיות, כלהלן: אירוסין, נישואין, הולדת בן או

קרא עוד ←

35.0508 - קנייה בשקם - חיילי מילואים

1. חייל מילואים יהיה זכאי בתקופת שירות המילואים הפעיל לקנות בשקם את המצרכים, שהוא זקוק להם בעת שירותו. 2. רשימת

קרא עוד ←

35.0417 - חופשת מחלה - הסעת חולים ואשפוזם - חיילים בשירות סדיר ומילואים

כללי 1. ככלל, יאושפז חייל שקיבל ימי ג´ בחדר חולים יחידתי או מרחבי. 2. חופשת מחלה בבית (ימי ג´ בבית) תינתן רק

קרא עוד ←

35.0415 - חופשות לחיילי מילואים בשירות מילואים פעיל (שמ"פ)

כללי 1. חייל מילואים, הנמצא בשמ"פ, יהיה זכאי לחופשה בהתאם למפורט בפקודה זו. חופשות לחיילי מילואים 2. חייל

קרא עוד ←

35.0413 - חופשה - הארכה ע"י קצין העיר - סיבות אישיות או משפחתיות דחופות

1. חייל שבתום חופשתו זקוק, מטעמים אישיים, להארכת חופשה יחזור ליחידתו ויבקש הארכה ממפקדו. מפקד היחידה יפעל

קרא עוד ←

35.0412 - חופשת משפחה וחופשה מיוחדת בשעת חירום

כללי תוקף סעיף 1  מה15- מרס 87 1. פקודה זו תיכנס לתוקף בשעת חירום, לאחר שראש אכ"א יורה על הפעלתה, והודעה מתאימה

קרא עוד ←

35.0411 - חופשה מיוחדת - חיילים בשירות חובה

כללי תוקף סעיפים 1 עד 20 מה- 21 מאי 96 1. חופשה מיוחדת ניתנת לחיילים מסיבות אישיות או מטעמים מיוחדים, הקבועים

קרא עוד ←

35.0410 - חופשה משפחתית - שירות סדיר

כללי 1. חייל בשירות סדיר (חובה וקבע) זכאי לחופשה משפחתית בשל אירוע אישי, כלהלן: - א. חופשת נישואין, לנישואי

קרא עוד ←

35.0407 - חופשת סוף שבועה ארוכה -חיילים בשירות חובה ביחידות פעילות ברמה א´, ב´ ו-ג´

כללי 1. חופשת סוף שבוע ארוכה תינתן, אחת לחודש, לחייל בשירות חובה, המשרת ביחידת פעילות ברמה א´, ב´ ו-ג´. 2. מגמת

קרא עוד ←