• בית
  • פקודות מטכ"ל (עמוד 6)

כל הפוסטים בפקודות מטכ"ל

35.0402 - חופשה רגילה - שירות חובה

כללי תוקף סעיף 1  מה1- מרס 95 1. חייל בשירות חובה יקבל חופשה רגילה בת שישה ימים רצופים (כולל יום ו´), לאחר כל ארבעה

קרא עוד ←

35.0401 - יום מנוחה

תוקף סעיפים 1 ו2-  מה1- יוני 67 1. שבת, מועדי ישראל וחגים רישמיים של המדינה הינם ימי מנוחה בצה"ל. בשבתות ובחגים

קרא עוד ←

35.0315 - תשלום עבור הופעת חיילי צה"ל כעדים בבתי המשפט האזרחיים

1. בפקודה זו: א. "בית משפט" - לרבות בית דין ולשכת הוצאה לפועל. ב. "חייל" - לרבות אזרח עובד צה"ל. 2. חייל שנדרש מטעם

קרא עוד ←

35.0314 - תשלומים בדיעבד לחיילים ופיצוי בגין פיגור בתשלום

כללי 1. פקודה זו מפרטת את הכללים לתשלום בדיעבד ולתשלום פיצוי בגין פיגור בתשלום. 2. הפקודה חלה על תשלומים,

קרא עוד ←

35.0313 - תשלום לעדים אזרחיים

כללי 1. לתשלום דמי עדים יהיו זכאים עדים אזרחיים המופיעים בפני:- א. בית דין צבאי שכונן עפ"י חוק השיפוט הצבאי,

קרא עוד ←

35.0311 - העסקת מתנדבים ישראליים בצה"ל

כללי 1. הפקודה קובעת את נוהל ההתנדבות של אזרחים או של תושבים ישראליים (להלן - מתנדבים) והעסקתם בצה"ל. 2. פרק

קרא עוד ←

35.0310 - החזר הוצאות למפקדים במילואים שאינם בשמ"פ

תוקף סעיפים 1 עד 17 מה- 31 באבג´ 2000 כללי 1. בעלי תפקידים במילואים עוסקים במהלך השנה בפעילות שוטפת הקשורה ליחידתם,

קרא עוד ←

35.0307 - השתתפות בשכ"ד, בשכר חדר או בהוצאות בעבור אחזקת דירה - חיילים

כללי 1. חייל - חייל (לרבות חיילת, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת) בשירות חובה. 2. שכר דירה (שכ"ד) - דמי השכירות בעבור

קרא עוד ←

35.0306 - הלנת חיילים בשירות סדיר ובשירות מילואים נוהל

הגדרות 1. חייל - לרבות חיילת, בשירות סדיר (חובה וקבע) או בשירות מילואים פעיל. 2. הלנה קבועה - לינה לתקופה של

קרא עוד ←

35.0304 - שוברי נסיעה לשעת חירום - חיילי מילואים

1. שובר הנסיעה לשעת חירום (טופס 3232) מאפשר לחיילי מילואים, בהיקראם להתייצב לשירות מילואים מיוחד, להגיע ממקום

קרא עוד ←