• בית
  • פקודות מטכ"ל (עמוד 9)

כל הפוסטים בפקודות מטכ"ל

34.0402 - הרשאה למתן גט

1. על מנת למנוע עגינותה של אשה במקרה של מות בעלה החייל בלי הוכחות ברורות היכולות לשמש בבתי הדין כעדות מספקת

קרא עוד ←

34.0401 - נישואיי חיילים - שירות סדיר

1. חייל בשירות סדיר, העומד להתחתן, יסדיר את רישום הנישואין במשרדי הרבנות האזרחית הקרוב למקום עריכת החתונה. 2. אם

קרא עוד ←

34.0304 - ארוחות ליל שבת וחג ביחידות צה"ל

1. בכל יחידות צה"ל יקויימו בליל שבת וחג ארוחות ערב חגיגיות מסורתיות, לשם יצירת הווי שבת וחג חגיגי. 2. הארוחות

קרא עוד ←

34.0303 - השתלמות לחיילים דתיים

1. הרבנות הצבאית הראשית תערוך אחת ל3- חודשים השתלמות תורנית תלת-יומית לחיילים דתיים ביחידות צה"ל. 2. ההשתלמות

קרא עוד ←

34.0302 תפילות

1. מפקדי יחידות יבטיחו, שלכל חייל הרוצה בכך תינתן אפשרות להתפלל תפילות שחרית, מנחה ומעריב. תפילות אלו יש לראות

קרא עוד ←

34.0301 - בתי-כנסת או מקומות תפילה במחנות צה"ל

כללי 1. בית-הכנסת הצבאי הינו מקום קדוש, ויש לשמור על קדושתו בהתאם למסורת ישראל. הגדרות 2. "בית-כנסת" פירושו

קרא עוד ←

34.0208 - איסור עישון בחדרי אוכל בשבת

1. אין לעשן בחדרי אוכל צבאיים בשבת. 2. זמני כניסת השבת ויציאתה הם בהתאם להפ"ע "3.0903 שבתות ומועדי ישראל בצה"ל". 3. מפקדי

קרא עוד ←

34.0207 - דת - תספורת וגילוח

חול המועד 1. חייל, אשר מטעמי דת נוהג לא להסתפר ולא להתגלח בימי חול המועד פסח וסוכות, רשאי לשמור על נוהג זה. בימי

קרא עוד ←

34.0206 צומות

כללי 1. יש לאפשר לכל חייל, הרוצה בכך, לצום בימי הצום הנזכרים בפקודה זאת. 2. חיילים הצמים ישוחררו מכל תפקיד

קרא עוד ←

34.0205 - תקנון הכשרות לפסח

כללי 1. בכל ימי הפסח אין להשתמש ואין להכניס ליחידות צה"ל ולמיתקניו חומר שהוא חמץ או המכיל תערובת חמץ. יש להטמין

קרא עוד ←