עובדי צה"ל

2 מאמרים

עובדי צה"ל

הסכם קיבוצי אע"צ – חלק ב'

22.  חופשת לידה א. עובדת שילדה או קרובה ללדת, ועבדה במערכת הבטחון לפחות עשרה חדשים לפני תאריך הלידה או...

23/10/2011

עובדי צה"ל

הסכם קיבוצי לאזרחים עובדי צה"ל

עיקרים להסכם קבוצי מיוחד בין מדינת ישראל, משרד הבטחון מצד אחד שייקראו להלן לשם קיצור: "מערכת הבטחון" ...

23/10/2011

נושאים מומלצים