• בית
  • ועדת ערר לאנשי הקבע (עמוד 2)

כל הפוסטים בועדת ערר לאנשי הקבע

ועדת ערר של אנשי הקבע בנושא אי מתן תוספת רמת פעילות א'

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל וע׳ 2/10 בעניין:   סרן(במיל׳) ח.ע.               

קרא עוד ←

עתירה לעיכוב ביצוע שיחרור משירות קבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל ו״ע 24/11 בעניין:   ג.ש.                                 

קרא עוד ←

הבטחה מינהלית בשירות קבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל   וע׳ 29/10   בענייו:   סרן א.ש.                                

קרא עוד ←

ועדת ערר שירות קבע הבטחה מינהלית

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל וע׳ 13/10   בעניין:   רס״ל א.ע.                         

קרא עוד ←

ועדת ערר של אנשי קבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל וע׳ 12/11   בעניין:   רס״ן (במיל׳) א.ה.                                       

קרא עוד ←

דחיית בקשה לעיכוב שחרור

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצגא הגנה לישראל וע׳ 25/11 בעניין:   סרן ס. ב.                                                                                           

קרא עוד ←

ערעור על פיטורים מקבע

וע׳20/11     ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל   בעניין: רס״ל ס.ק. (״המבקש״)

קרא עוד ←

גימלת רנג

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל   וע׳ 10/10 בעניין:   ש.ח.                                                                                                                                 

קרא עוד ←

צו זמני נגד שחרור מקבע

  וע׳ 9/10 בקשה 1 ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל   בעניין:      רס״ל

קרא עוד ←

מועד אחרון להגיש ערר

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                  

קרא עוד ←