זכויות אנשי הקבע

48 מאמרים

זכויות אנשי הקבע

גילאי הביניים – עתירה לסעד הצהרתי כנגד אכ”א

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל ע׳ 11/10 בעניין:   רס״ן (מיל׳) י. ש.                                                (העורר'׳)...

08/08/2012

זכויות אנשי הקבע

ועדת ערר של אנשי הקבע בנושא אי מתן תוספת רמת פעילות א’

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל וע׳ 2/10 בעניין:   סרן(במיל׳) ח.ע.                                                        העורר נגד אכ״א...

08/08/2012

זכויות אנשי הקבע

עתירה לעיכוב ביצוע שיחרור משירות קבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל ו״ע 24/11 בעניין:   ג.ש.                                  המבקש נ ג ד 1.      קצין...

08/08/2012

זכויות אנשי הקבע

הבטחה מינהלית בשירות קבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל   וע׳ 29/10   בענייו:   סרן א.ש.                                 העורר נגד 1.               ...

08/08/2012

זכויות אנשי הקבע

ועדת ערר שירות קבע הבטחה מינהלית

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל וע׳ 13/10   בעניין:   רס״ל א.ע.                          העורר נ ג ד...

08/08/2012

זכויות אנשי הקבע

ועדת ערר של אנשי קבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל וע׳ 12/11   בעניין:   רס״ן (במיל׳) א.ה.                                        המבקש 1.        ר׳...

08/08/2012

זכויות אנשי הקבע

דחיית בקשה לעיכוב שחרור

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצגא הגנה לישראל וע׳ 25/11 בעניין:   סרן ס. ב.                                                                                            (המבקש) נ ג...

11/07/2012

זכויות אנשי הקבע

ערעור על פיטורים מקבע

וע׳20/11     ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל   בעניין: רס״ל ס.ק. (״המבקש״) - נ ג ד...

11/07/2012

זכויות אנשי הקבע

גימלת רנג

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל   וע׳ 10/10 בעניין:   ש.ח.                                                                                                                                  (להלן: ״העורר״)  - נ...

11/07/2012

זכויות אנשי הקבע

צו זמני נגד שחרור מקבע

  וע׳ 9/10 בקשה 1 ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל   בעניין:      רס״ל ר.ו....

24/12/2011