זכויות אנשי הקבע

48 מאמרים

זכויות אנשי הקבע

מועד אחרון להגיש ערר

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                   וע׳ 27/10 בעניין: רס״ן ק. ש.                                                                                                                   (להלן: ״העוררת״) נגד מדינת...

24/12/2011

זכויות אנשי הקבע

פיטורים מקבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל                                  וע׳ 30/10 בעניין: רס״מ מ. ש. נגד צה״ל - ראש אגף כח...

24/12/2011

זכויות אנשי הקבע

תוספת שכר

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל      וע׳ 16/10 בעניין: רס״ב ר.ח.                                         (להלן: ״העורר״) נגד ראש ענף...

24/12/2011

זכויות אנשי הקבע

הארכת מועד להגשת ערר

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                                    וע׳ 22/10 בעניין: אל׳׳מ(מיל׳) ש. ג.                                                                                                                                           (להלן: "העורר") נגד  ...

24/12/2011

זכויות אנשי הקבע

ועדת ערר של משרתי הקבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                        וע׳ 30/10 בעניין: רס׳׳מ מ. ש. נגד צה״ל - ראש אגף כח...

24/12/2011

זכויות אנשי הקבע

קבע מובהק

וע׳ 20/10 ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל   בעניין: סרן ח. ע.                                           (להלן: ״העורר״) נגד...

24/12/2011

זכויות אנשי הקבע

ועדת ערר למשרתי הקבע

בעניין: גב׳ לינדה שפיר, עו״ד השופט(בדימוס) יהושע פלפל                                        מר יהודה שגב  

24/12/2011

זכויות אנשי הקבע

מתי לערער על החלטות הנוגעות לאנשי קבע?

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                        וע׳ 11/10 בעניין: רס״ן(מיל') י. ש. נגד צבא ההגנה לישראל החלטה ביום...

24/12/2011

זכויות אנשי הקבע

ערר על החלטת גוםר מוסמך

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל וע10/10                    בעניין:   ש. ח.  (להלן: "העורר")   נגד צבא...

24/12/2011

זכויות אנשי הקבע

קידום בדרגה

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                        וע׳ 12/10 בענייו: רס״ר(גימ׳) ת.ס.                                                                                                                                         (להלן: ״העורר״) נגד צבא ההגנה...

24/12/2011