• בית
  • ועדת ערר לאנשי הקבע (עמוד 4)

כל הפוסטים בועדת ערר לאנשי הקבע

שחרור טרם סיום שירות הקבע

  ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                   

קרא עוד ←

צבירה ופדיון ימי חופשה

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                                                         

קרא עוד ←

צו ביניים לפיטורים מהצבא

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                    

קרא עוד ←

חופשה ללא תשלום

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                   

קרא עוד ←

השעייה מתפקיד

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל וע׳ 24/10   בעניין: רס״ב א.ר. נ ג ד צה״ל - ר׳ אכ״א

קרא עוד ←

מהפיכה בשירות הקבע

לראשונה מאז הקמת צה"ל, הכנסת חוקקה חוק המאפשר לערור בפני ועדת ערר חיצונית שאינה מורכבת מאנשי צבא בכל הנוגע לענייני שכר וזכויות נלוות לשכר, ובכלל זה זכאות לרכיבי שכר, חופשה, פדיון ימי מחלה, מענק שחרורין, ניכויים מהשכר, מימוש תכנית שירות שאינו כרוך בתפקיד או בקידום בדרגה, וכיוצא באלה כמו גם סיום שירות הקבע (פיטורין). צירפנו לנוחותכם את החוק במלואו.

קרא עוד ←