פורום צבא ובטחון, דיונים בנושא משפט צבאי ודיני צבא.

הושיטו יד קצרה ולא עזרו

 

כותב
תוכן

#64242 21/01/2015 20:39

לעו"ד שלום רב ביום חמישי האחרון כשהבן שלנו הגיע הביתה הבחנו שהוא במצוקה התקשרתי לקצין העיר החיילת הנציגה שמעה והחליטה שנגיע לשיחה מול מפקדת קצין העיר המפקדת קבלה אותנו שמעה את הבן תלונותיו ומצוקתו תעדה את פנייתנו...וציינה שאין לה כלים לעזור אבל תחזור עד מחר למחרת חזרה וציינה שאין ביכולתה לעזור ושננסה גורמים נוספים...(תמוה אבל תשובה) 1. למה בעצם נקראנו לפגישה עם לקצינה אין כלים לעזור ? 2. האם כן יש בסמכותה לשלוח החייל לקבל חוות דעת רפואית למיון רפואי,למיון פסיכיאטרי? 3.האם היה באפשרותה(מחובתה) לפנות ולערב גורמים נוספים במערכת הצבאית ? *יש לנו תחושה שהקצינה יכלה לפעול אחרת וחששה מלנקוט עמדה בתודה מראש בכבוד רב

#64256 01/02/2015 05:00

יש לשאול 1. האם היה מחובתה רק לזמן לשיחה לתעד? 2. מאחר והמשרד לא עסק שלה פרטי מה עשתה עם המידע והתיעוד...ומאחר ומערכת המחשוב לא רכושה הפרטי האם היה מחובתה לערב גורם נוסף -ואת מי ומי אחראי למחשוב? *יש לעמוד על כך לקבל תשובות

#64262 05/02/2015 03:47

לעו"ד שלום רב תודה על התייחסותך אך ברשותך מחדד שאלה - * האם  במקרים מיוחדים (נדירים) ייחודיים יש לקצין העיר אחריות סמכות ו/או חובה לשלוח חייל לבדיקה רפואית לקבל חוות דעת רפואית...(במיון רפואי, במיון פסיכיאטרי? * האם בגין הנסיבות היה על קצין העיר החובה לפנות ולערב גורמים נוספים במטה ובשרשרת הפיקוד או שלא חלה עליו כל האחריות והנושא נשאר רדום וללא סיוע מצד קצין העיר? * יכול להיות שלמרות המצב המיוחד אין מחובתו של קצין העיר לערב  גורם רפואי (בלשכת קרפ"ר) או מדור פרט או את אגף כוח האדם או את מפקדת מנה"ק? - * האם יש פ"מ, תקנה או הנחיה שמאפשרת ותומכת באי מתן עזרה (במקרה זה) לחייל מצד וע"י משרד קצין העיר ? בתודה מראש בכבוד רב

#64263 05/02/2015 13:01

שלום רב, צר לי אך אינני מבין את כוונתך. קצין העיר לא מנע מהחייל כל טיפול אלא ניסה לסייע לו. הוא לא יכול לחייב אף חייל לגשת לטיפול רפואי והחייל ו/הוריו יכלו לעשות זאת ללא צורך ברשותו.