פורום צבא ובטחון, דיונים בנושא משפט צבאי ודיני צבא.

הפרת קבע לאחר קבע ראשוני

 

כותב
תוכן

#66877 02/02/2016 15:11

שלום,   מה הנוהל לגבי מי שמעוניין לצאת מקבע לאחר הקבע הראשוני?  

#65010 03/02/2016 10:02

מה זאת אומרת "נוהל"? סיימת את הקבע הראשוני ואתה לא רוצה להמשיך?

#65015 15/04/2016 00:22

לא עו"ד - אבל עברתי את ה'נוהל' הזה בעצמי ואני מכיר את נבכי השלישות היטב. באם ההתחייבות לקבע אינה קשיחה (קרי, התנדבות לקבע או שירות אחר שאינו נחתם תמורת דבר מה, למשל תמריץ), ניתן להגיש בקשה להפרת חוזה למשרד הסגל היחידתי. בכל מקרה יש לשחררך תוך שנה מחתימה על הטופס המדובר, אך הצבא יכול לקבוע תאריך אחר לפני כן. משרד הסגל היחידתי יעביר את הבקשה למשרד הסגל הפיקודי, ואלו יחוו דעתם וימליצו כן/לא - ויעבירו למשרד הסגל החילי שיקבל החלטה סופית. במקרים חריגים מחלקת הסגל המטכ"לית מתערבת. בכל מקרה, שיקולי ההחלטה הם בין היתר - מחויבויות ותמריצים, חובות כספיים, מידת היכולת לאייש את התקן (כולל מחויבות היחידה/פיקוד לאייש), זמן חפיפה נדרש, המלצת מפקדים, ושיקולים אישיים נלווים שהגשת. למיטב ידיעתי נדיר מקרה בו הצבא ממתין שנה שלמה, ולרוב משחררים הרבה קודם לכן.