דיונים בנושא משפט צבאי

מילואים לגבר בחופשת לידה

 

כותב
תוכן

#66886 26/04/2016 13:36

האם קיימות הגבלות קריאה למילואים לגבר המתחלף עם אישתו בחופשת הלידה בתשלום?