דיונים בנושא משפט צבאי

הפרת חוזה

 

כותב
תוכן

#67031 24/03/2017 09:30

מה הסטואציות בהן ניתן להפר חוזה של עתודה ולא להיכנס לקבע . האם האופציה היחידה היא לטעון לשיבוץ לא מקצועי ? ואם כן כיצד מוגדר שיבוץ לא במקצוע ? האם עצם העובדה שקודמי בתפקיד שאייש את התקן היה לא מהנדס או טכנולוג , ובכלל לא אקדמאי , מאוששת שזה שיבוץ לא במקצוע. האם העובדה שסטיתי מתחום ההתמחות שלי וגזרות התואר שלי לתואר אחר לחלוטין גם מחזקת את הטענה? בנוסף האם ישנה אפשרות לקנות את החוזה , או שלמפקדים יש המילה האחרונה ? אם נעשית פנייה משפטית דרך עו"ד להפרת חוזה, מול מי היא נעשית ומה ההשלכות? רוצה להבין את התמונה הכללית ואת ההשלכות של חוזה עתודה.

#65073 25/03/2017 21:16

אורח שלום, בהנחה ואין הסכמה של המפקדים אכן הדרך היחידה לתקוף חוזה עתודה הינו נושא ה שיבוץ במקצוע. אין הגדרה לשיבוץ במקצוע וכל מקרה לגופו. הפניה של עוה"ד הינה לגורמים המשפטיים של החיל בו החייל משובץ.

#65080 30/03/2017 19:52

האם אפשרי להגיש בקשה להתרת חוזה , בגין אי שיבוץ למקצוע בכל שלב ? כלומר האם אפשר לטעון שהתפקיד השני (תפקיד הקבע) הוא לא שיבוץ במקצוע ובגין כך להתיר חוזה? נוכח העובדה שהבטחת שיבוץ במקצוע היא לכל אורך השירות.

#65084 02/04/2017 07:41

לפי הסכם הקבע יש לעשות זאת תוך זמן קצוב מרגע היוודע אי השירות במקצוע.