פורום צבא ובטחון, דיונים בנושא משפט צבאי ודיני צבא.

חתימה על ר\'

 

כותב
תוכן

#67057 16/07/2017 18:32

שלום, חתמתי לפני הגיוס על ר'. כשביקשתי לראות את הטופס ראיתי שיש חלק שלא מולא במעמד החתימה: "מאשר בזאת, שהובא לידיעתי, כי צה"ל יוכל לשבצני במקצועי או במקצוע אחר שנקבע בפקודות הצבא כבעל  זיקה (בתנאי שרמתי והכשרתי הולמים את התנאים לשיבוץ במקצוע זה), רק אם אתחייב לשירות קבע של 12 חודשים , לפחות, מתום שירות החובה, שאני חייב בו לפי חוק שירות הביטחון, הואיל וברצוני להיות משובץ במקצוע, אני מתחייב לשירות קבע של                 שנים וכן מקבל עלי את התנאי וההוראות הכלולים במסמך הזה". במקומות בהם יש קו חוצה הטופס מולא בכתב יד. אני לא מבינה למה בדיוק התחייבתי, מה משמעות המילה 'לפחות' אחרי ה-'12 חודשים', ומה המשמעות של זה שלא מילאתי לכמה שנים אני מתחייבת. האם יש עילה להתרת התחייבות? וכמה זמן לפני השחרור / כניסה לקבע צריכים להודיע לי האם בוחרים לממש את ה-ר'? תודה רבה.

#65137 18/07/2017 16:36

שלום רב, התרת התחייבות לשירות קבע הינה הליך לא פשוט. לפי הפסיקה, בהנחה ונקלטת להליך ידוע וברור, גם אם בטעות מספר החודשים לא מולא הרי שאת מחויבת לתקופה הקבועה במסלול שאליו נכנסת.

#65142 20/07/2017 21:44

תודה רבה על התשובה המהירה. ביחידה שלי ישנם הרבה מקרים, בייחוד בתפקיד שלי, שבעקבות מחסור בתקנים בוחרים שלא לממש את ההתחייבות עבור חלק מהחיילים, באופן מלא או חלקי. כמה זמן לפני השחרור/כניסה לקבע צריכים להודיע לי האם אני משתחררת או לא?

#65148 23/07/2017 12:19

אין זמן קבוע מראש.