פורום צבא ובטחון, דיונים בנושא משפט צבאי ודיני צבא.

תורנות מטבח

 

כותב
תוכן

#67087 14/11/2017 20:50

מהם הזכויות של תורן מטבח?

#65211 28/11/2017 13:47

בכל בסיס הנהלים שלו לגבי זכויות וחובות תורן מטבח. לבד מכך אין זכויות/חובות שונות מכל חייל אחר בבסיס.