דיונים בנושא משפט צבאי

משך שירות לאחר פסילת מקצוע

 

כותב
תוכן

#67145 17/07/2018 20:37

שלום, כתוצאה מבעיה רפואית פסלתי מקצוע שבו התנדבתי לשרת 28 חודשים (דין אישה כדין גבר). הפסילה בוצעה במהלך ההכשרה למקצוע, ובטווח זמן של פחות מ-120 ימים ממועד תחילת ההכשרה. 1. האם אני אמורה לשלם ״קנס״ של חודשי שירות נוספים גם כאשר סיבת הפסילה היא רפואית ? 2. מהו המועד הקובע לעניין פסילת המקצוע ? מועד הגשת הבקשה או מועד אישורה ? 3. במידה ואני צריכה לשרת שירות נוסף, מהו משכו ? תודה

שיר

#65341 18/07/2018 15:50

אורחת שלום, כן. גם כאשר סיבת הנשירה היא רפואית ישנו תשלום "קנס" של שירות נוסף. כאשר הנשירה היא עד היום ה-60 מפתיחת ההכשרה - לא תידרשי להוסיף תקופת שירות. כאשר הנשירה היא מהיום ה-61 ועד היום ה-90 תידרשי להוסיף חודש שירות נוסף. כאשר הנשירה היא מהיום ה-91 ועד היום ה120 תידרשי להוסיף חודשיים שירות נוסף וכן הלאה - חודש נוסף על כל חודש הכשרה.