דיונים בנושא משפט צבאי

שבת לפני משפט

 

כותב
תוכן

#67236 12/12/2019 22:05

אני סירבתי פקודה ועליתי משפט מול מ"פ ביקשתי משפט מול מג"ד אמרו לי בסדר אבל המג"ד יכול לשפוט רק שבוע הבא אז אני בכל מקרה סוגר שבת עד המשפט השאלה שלי האם זה תקין להעניש אותי בזמן בית לפני המשפט שלי