דיונים בנושא משפט צבאי

צו סיפוח

 

כותב
תוכן

#67277 09/01/2020 14:42

האם מותר להחזיר חייל לבסיס בו משרת בסדיר באופן קבוע לאחר קורס לפני התאריך המצוין בצו סיפוח?

עו"ד בני קוזניץ

#67282 11/01/2020 18:35

שלום רב,

 

עקרונית כן. הדבר תלוי נסיבות, מי המחזיר? מדוע מחזיר? מה הפער בתאריכים? מי המפקד המוגדר בשלב ביניים זה?