דיונים בנושא משפט צבאי

וועדה שבצר

 

כותב
תוכן

#67515 29/06/2020 13:43

כמה זמן צריך לחכות עד  שיהיה וועדה שבצר?

כמה זה לוקח עד שיגיע זימון לוועדה ?