פורום צבא ובטחון, דיונים בנושא משפט צבאי ודיני צבא.

מתי מתחיל ספירת הזמן מחבוש כאשר יש עיכוב ביצוע העונש או הפסקתו

 

כותב
תוכן

#67588 10/09/2020 00:24

נשפטתי ב 6/9/2020 ל 14 יום מחבוש בפועל

סעיף 9 - עיכוב ביצוע העונש או הפסקתו,

המפקד סימן

X לא ניתן לשאת מייד בעונש מחבוש שהוטל בשל תפוסה מלאה שלמתקני הכליאה, עיקוב בשל עילהזו לא יעלה עלתקופה של עשרה ימים

ואז קבע

X אני קובע את התאריך 9/9/2020 כמועד להמשך ביצוע של העונש שהופסק / עוכב כאמור

השאלה האם הספירה של 14 ימי מחבוש מתחילה  9/9/2020 או ב 16/9/2020

 

עו"ד בני קוזניץ

#67593 13/09/2020 08:11

שלום רב,

עיכוב ביצוע עונש בדין משמעתי ייקבע במועד שקבע המפקד , בכפוף לתקופות המקסימליות בפקודות, ולכן תאריך הכניסה הינו 9.9.20.

#67608 14/09/2020 16:37

שאלת המשך - תודה על התשובה הברורה

הבן שלי חייל שהוא בן שלי נישפט ב 6/9/2020 ל 14 יום מחבוש בפועל

סעיף 9 - עיכוב ביצוע העונש או הפסקתו, בטופס

המפקד סימן

לא ניתן לשאת מיד בעונש מחבוש שהוטל בשל תפוסה מלאה שלמתקני הכליאה, עיקוב בשל עילה זו לא יעלה על תקופה של עשרה ימים

ואז קבע

אני קובע את התאריך 9/9/2020 כמועד להמשך ביצוע של העונש שהופסק / עוכב כאמור

תודה רבה על התשובה הברורה.

השאלה היא:

בפועל הבן נשלח למחבוש ביום ה 13/9/2020 - 4 ימים אחרי התאריך שנרשם בטופס המקורי של המשפט. מהבסיס הסבירו לנו שמותר למב"ס ששפט אותו לשנות בדיעבד את תאריך תחילת המחבוש מה 9/9/20 ל , 13/9/2020,

השאלה - האם קיימת כזו אפשרות חוקית לשנות בדיעבד את תאריך תחילת המחבוש? כאשר העילה לעכוב המחבוש היא תפוסה מלאה?

עו"ד בני קוזניץ

#67612 14/09/2020 18:02

שלום,

 

ניתן לעכב שוב את ביצוע עונש המחבוש עד למקסימום המותר אולם לא לעשות זאת בדיעבד אלא מראש.