פורום צבא ובטחון, דיונים בנושא משפט צבאי ודיני צבא.

עיכוב נוסף לעוד מספר ימים מעבר לעיכוב המקורי , כלעוד לא עברו 10 ימים

 

כותב
תוכן

#67609 14/09/2020 17:55

האם אפשר לתת עיכוב נוסף לעוד מספר ימים מעבר לעיכוב המקורי שנרשם בטופס  , כלעוד לא עברו 10 ימים

עו"ד בני קוזניץ

#67613 14/09/2020 18:06

כן, ניתן לעכב שוב ביצוע עונש מחבוש כל עוד במצטבר לא עוברים את התקופה המותרת בפקודות.