בית  »     »   אתראה לפני שרות מילואים

אתראה לפני שרות מילואים

רועי | 26/01/2007 |

מהו הנוסח המדויק בקובץ "הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל" לגבי מרווח הזמן המינימלי הנדרש בין מועד משלוח צו הקריאה לבין מועד תחילת שירות המילואים?

האם כתוב במפורש שיום ההתיצבות נכלל בגדר ימי ההתראה?

האם יחידת הקישור חייבת לחתום על "תעודת עובד ציבור" במועד משלוח הצו או אף בדיעבד?

דניאל26/01/2007 בשעה 16:40
מתן גרוס- צוות המשרד26/01/2007 בשעה 17:03

כעקרון זהו נוסח הפקודה בנוגע לאתראה לפני שירות מילואים:

"אתראה

אתראה – משמעה מרווח הזמן המינימלי הנדרש בין מועד משלוח צו הקריאה לבין מועד תחילת שירות המילואים (האתראה כוללת את יום משלוח הצו ויום תחילת שירות המילואים).

לשירות מילואים חודשי – נדרשת אתראה של 12 ימים לפחות אלא אם נמסר הצו ידנית אז יעמוד משך האתראה הנדרש על 7 ימים לפחות.

לשירות מילואים שנתי – נדרשת אתראה בת 60 יום לפחות.

נדגיש כי האתראה הינה מיום משלוח הצו המקורי (עפ"י חותמת הדואר) אף אם מסיבה כל שהיא לא הגיעה

האתראה לידי החייל, ולא מיום משלוח צו התזכורת.

לחייל מילואים אשר שוחרר משירות מילואים שנתי מסיבות רפואיות, ניתן לקרוא באתראה של 44 יום באותה שנת עבודה. אם שוחרר לאחר 1 באוקטובר, ניתן יהיה לקרוא לו באותה שנת עבודה באתראה של 32 יום."

ככתוב, יום מלשוח הצו יום תחילת שירות המילואים נכללים בגדר ימית ההתראה, ולמיב ידיעתי יחידת הקישור אכן מחוייבת לחתום על "תעודת עובד ציבור" בזמן משלוח הצו.

השארת תגובה

0 thoughts on “אתראה לפני שרות מילואים

Leave a Message


נושאים מומלצים