בית  »     »   דחוף רצח

דחוף רצח

יוגב | 26/11/2007 |
מה העונשים שקצינים יכולים לתת מחבוש... וגם ימי ריתוק רב סרן- סגן אלוף- סרן -
מתן גרוס- צוות המשרד26/11/2007 בשעה 18:11

לגבי עונשי מחבוש שמוטלים על ידי סרן ורב סרן – זה תלוי גם בעיקר בתפקידם (מפקדי יחידהמ"פ ביחידה לוחמתבעלי אישור מיוחד מראש אמ"ש).

סגן אלוף מוסמך להטיל עד 35 ימי ריתוק בגין כל עבירה, ועד 21 ימי מחבוש בגין כל עבירה אחרת מעבירת לבוש ועבירת העדר מן השירות.
סרן מוסמך להטיל עד 14 ימי ריתוק למיטב זכרוני.
רב סרן מוסמך להטיל עד 35 ימי ריתוק למיטב זכרוני.
ככלל לא ניתן להטיל עונש מחבוש מותנה שגדול יותר מהסמכות להטלת עונש מחבוש (לדוגמא במקרה של סא"ל בעבירות אחרות מהעדרות מן השירות והופעה ולבוש הוא אינו יכול להטיל עונש מחבוש מותנה של יותר מ-21 ימים).

השארת תגובה

0 thoughts on “דחוף רצח

Leave a Message