בית  »     »   דין משמעתי על עבירה במילואים – התיי

דין משמעתי על עבירה במילואים – התיי

אור | 27/03/2008 |
נחקרתי בפני קצין בודק על עבירה של הטרדה מינית לפני מספר חודשים. השבוע קיבלתי הודעה שאני מזומן לדין משמעתי ביחידה שלי לגבי אותה האשמה. טרם קיבלתי עותק של טופס התלונה, אבל אני מניח שבפרקליטות החליטו, על סמך החומר שהעביר להם הקצין הבודק, להורות על העמדתי לדין משמעתי. המשפט נקבע לעוד מספר ימים. חלפה יותר מחצי שנה מאז אותם מילואים וגם ממועד הגשת התלונה מקורית וחוק הדין המשמעתי אומר שאין להעמיד חייל מילואים לדין יותר מ-3 חודשים לאחר ביצוע העבירה. מהאתר של הפרקליטות הבנתי 2 דברים: 1. ברגע בו אני מתייצב למשפט, במידה ואני מורשע, על אף שהמשפט נערך באיחור, אזי ההרשעה נשארת תקפה. 2. אם אכן סעיף ההתיישנות רלוונטי כאן ואני מתריע על כך אז המשפט עלול לעבור בחזרה לבית דין צבאי, שם אני מסתכן ביותר מ-28 יום מקסימליים במחבוש. האם הבנתי נכון את הדברים? או שתקופת התיישנות לא רלוונטית כאן, על אף שזה דין משמעתי, בגלל שזו עבירה של הטרדה מינית?
מתן גרוס- צוות המשרד28/03/2008 בשעה 14:00

כפי שאני מבין את העניין אופי העבירה – הטרדה מינית – קובע התיישנות ארוכה הרבה יותר מעבירה שמטבעה נדונה בהליך דין משמעתי.
מכיוון שבעבירה כזו ישנה אפשרות יותר מסבירה להגשת כתב אישום בבית דין צבאי בעצם אין כאן התיישנות שחלה על עבירה "פשוטה" יותר.
כעקרון צדקת בכך שההרשעה תשאר במערכת המחשוב הצבאי לאחר הליך דין משמעתי, אך לא יהיה לכך זכר ברישום הפלילי וכמו כן העונש המקסימלי בגין עבירה כזו הינו עד 28 ימי מחבוש (במשפט מול אלוף משנה ומעלה) לעומת עונש פוטנציאלי גדול הרבה יותר בבית דין צבאי.

אור28/03/2008 בשעה 16:06

קודם כל, תודה רבה על המידע והעזרה.

מה שהתכוונתי אליו היה לא התיישנות מבחינת רישום פלילי או נגררת תלונה אלא מבחינת סעיף 168 בפ"מ של דין משמעתי:

חייל מילואים לא יידון בדין משמעתי על עבירה, שעבר כשהיה בשירות פעיל, אלא אם כן זומן כדין או התייצב בפני קצין שיפוט מוסמך, לצורך עמידה בדין בתוך 3 חודשים מגמר השירות, שבמהלכו עבר את העבירה. שלושת החודשים יימנו מן היום האחרון של השירות, שבמהלכו נעברה העבירה.

הרי אין כאן סייגים לגבי סוג העבירה.

דבר נוסף – בעלי התפקידים הקשורים למשפט שנקבע לי הופתעו מאוד כשסיפרתי להם שעקב נסיבות המקרה הם צריכים להעביר לי את כל הפרטים שקשורים להגשת התלונה נגדי בכדי שאוכל לקבל חוו"ד של סניגור צבאי לפני המשפט.
אילו פרטים מותר לי לדרוש מלבד העתק של טופס התלונה?
האם מותר לי לבקש עותק של העדות שנתנה המתלוננת לקבו"ד?
האם מותר לי לדרוש שהמתלוננת, או כל אדם אחר שקשור למקרה, יגיעו לתת עדות במשפט?

מתן גרוס- צוות המשרד28/03/2008 בשעה 19:33

אני גם התכוונתי לאותה פקודה, שכן למרות שאינה מתייחסת לסוג עבירה, הרי מהתייחסות לעבירה הזו בחוק השיפוט הצבאי כעבירה שנדונה בבית דין ההתיישנות עליה ככלל הינה ארוכה יותר מעבירה שאליה מתייחסים בפקודה בנוגע להליך דין משמעתי.

מותר לך כעקרון לקבל את כל החומר שיוצג כנגדך בזמן הליך הדין המשמעתי, ולכן באם רוצים להציג את עדות המתלוננת עלייך לקבל אותה לפני המשפט. כמו כן זכותך לבקש להזמין עדים אך קצין השיפוט יכול להחליט לגבי כל עד האם עדותו נחוצה להליך.

השארת תגובה

0 thoughts on “דין משמעתי על עבירה במילואים – התיי

Leave a Message