בית  »     »   האם ייצוג ע"י סנגור

האם ייצוג ע"י סנגור

שאלה | 15/12/2008 |

בדין משמעתי בשעת הדיון, בתיק שהוחזר ליחידה ממצח,סעיף 85 לחשצ,
אפשרי?
תודה

שאלה15/12/2008 בשעה 16:41

מאיזה פקודת מטכ"ל רשומה ההוראה הזו בפרקליטות:

" הזכות להיות מיוצג ע"י סניגור
I. לנאשם אין זכות להיות מיוצג ע"י סניגור או ע"י כל אדם אחר במהלך הדיון המשמעתי.
II. עם זאת, רשאי הנאשם להגיש לקצין השיפוט חוות הדעת שהוכנה בידי סניגור מטעמו, או לאחר התייעצות עימו. אם הוצגה לו חוות דעת כאמור במהלך הדיון, מבלי שהועברה קודם לעיון הפרקליט, יפסיק קצין השיפוט את הדיון ויעביר את חוות הדעת לפרקליט. הפרקליט יוכל להעביר לקצין השיפוט את התייחסותו לחוות הדעת, בהעתק לסניגור. במקרים המצדיקים זאת, יהא הסניגור רשאי למסור לקצין השיפוט התייחסות נוספת, שתצומצם אך להתייחסות הנוספת של הפרקליט, ועותק הימנה יועבר אף לפרקליט.
III. אם פנה הנאשם בבקשה לעכב את העמדתו לדין משמעתי, על מנת ליתן בידו את האפשרות להמציא חוות דעת סניגור כאמור, תינתן הודעה לפרקליט ויעוכב השיפוט בשבעה ימים לכל היותר, אלא אם הורה הפרקליט אחרת".

מתן גרוס- צוות המשרד15/12/2008 בשעה 17:25

כפי שהבאת בעצמך – בהליך דין משמעתי יש איסור על ייצוג על ידי סנגור. ניתן להביא חוות דעת מסנגור לגבי האשמה, התיק וטיעונייך.
ההוראות הנ"ל הינן הוראות של הפרקליטות הצבאית הראשית שמסמתכות על החש"צ.

השארת תגובה

0 thoughts on “האם ייצוג ע"י סנגור

Leave a Message


נושאים מומלצים