בית  »     »   האם יש זכות לנחקר מצ"ח

האם יש זכות לנחקר מצ"ח

שאלה | 13/12/2008 |

לקבל מייד העתק של פרוטוקול החקירה?

מתן גרוס- צוות המשרד13/12/2008 בשעה 22:49

כעקרון לנאשם ולבאי כוחו זכות לקבל לידם העתק מאמרת הנאשם.

המשך14/12/2008 בשעה 15:24

קצין שיפוט יחידתי, אם מוחלט שתיק מצח עובר לדין משמעתי?

מתן גרוס- צוות המשרד14/12/2008 בשעה 17:53

כעקרון במידה וקצין השיפוט יחליט להשתמש באמרת הנאשם כחלק מחומר הראיות כנגדך – עליו לספק לך אותה בטרם הדיון כדי שתוכל לעיין בה יחד עם כל חומר הראיות.

השארת תגובה

0 thoughts on “האם יש זכות לנחקר מצ"ח

Leave a Message


נושאים מומלצים