בית  »     »   חופשות בשרות מילואים

חופשות בשרות מילואים

עפר | 24/11/2004 |
נקראתי לשרות מילום בין התאריכים 21/11 ועד 15/12 שרות קרבי. בתהליך החיול הוחתמתי על טופס הסכמה לפיצול. בתקופת השרות אני אשוחרר ואחזור על פי הצרכים שלי ושל הצבא. הימים בהם לא אהיה בשרות בפועל לא יחושבו ימי מילואים (אני חוזר לעבודה). האם הימים לחישוב ימי זכאות לחופשה יהיו מצטברים לאורך תקופת הזימון כולה? עך פי שכתוב בצו, לשרות של 8-16 ימים מגיע לחייל יום חופשה אחד(24 שעות) האם יום החיול ויום השחרור נחשבים ימים מלאים לצורך חישוב הימים המזכים בחופשה? או שמא אלו חצאי ימים ובפועל צריך להשלים 9 ימים לצורך קבלת יום חופשה אחד?

השארת תגובה

Leave a Message